תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים022/ 07/ 2בקשה לשימוש חורג לסוכנות רכבים ומשרד נסיעות
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים081/ 06/ 2התנגדות לשינוי תכנית מפורטת
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים135/ 06/ 2בקשה לשימוש חורג מחממה לבית ממכר לצמחים וריהוט גן
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים149/ 06/ 2הקמת שתי יחידות נופש חדשות והסבת חלק מסככה קיימת ליח' נופש
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים239/ 11/ 2בקשה להקמת מערכת פוטו וולטאית
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרבקשה ועדה מקומית7/ 13986מבנה אורווה לסוסים ומתבן מפולש
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 10559ביתני אירוח במושב שדה אליעזר.
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 11024שדה אליעזר23/11/1999
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 11350תכנית מפורטת מכון שאיבה שדה אליעזר
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 121שדה אליעזר20/05/1954
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 12718הרחבת מגרש מגורים10/07/2003
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 12758שינוי יעוד משטח ספורט למגורים20/10/2003
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 12962שדה אליעזר - מסחר22/07/2003
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 12976שדה אליעזר - מגרש 6
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 13000שדה אליעזר17/01/2005
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 13366שדה אליעזר, מגרש מס' 615/03/2005
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 13511שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים וחדרי ארוח21/05/2012
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 13580שדה אליעזר - תוספת מגרשי מגורים28/08/2006
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 13919שדה אליעזר - מגרש 43:
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 14436שדה אליעזר - מרכז הישוב27/11/2007
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 15490קידוח שדה אליעזר 2-חב' מקורות
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 15873שינוי יעוד מחקלאי למלאכה, שדה אליעזר
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 16058משק 36 - תוספת זכויות בניה , שדה אליעזר31/07/2008
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 3368מושב שדה אליעזר06/08/1981
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 4708יעוד שטח חקלאי מיוחד, שדה אליעזר11/05/1987
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 5241חלוקת מגרשים מחדש שדה אליעזר09/01/1989
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 6536תוספת מגרשי בניה
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 7352שנוי יעוד למינימרקט ומסעדה -שדה אליעזר01/09/1994
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 7613מושב שדה אליעזר30/03/2000
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 8082שנוי יעוד למגורים, שדה אליעזר
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 8513חוות סוסים, שנוי תוואי דרך, שדה אליעזר
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 8891שינוי לתכנית מפורטת מספר ג / 8082 שדה אליעזר.
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 8964תיירות ונופש, שדה אליעזר, שינוי למתאר.
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 8979הוספת מגרש בניה בתחום המרכז שדה אליעזר.03/09/1998
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 9646שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים, שינוי למתאר, שדה אליעזר.
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתגנ/ 16182שינוי ייעוד מחקלאי למגורים וחלוקה מחדש,שדה אליעזר18/08/2008
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתגנ/ 16527שינוי ייעוד מחקלאי למגורים , שדה אליעזר
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתגנ/ 17870משק 45, מושב שדה אליעזר
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתגנ/ 19020שנוי יעוד מחקלאי למגורים, שדה אליעזר
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתגע/ מק/ 006תוכנית גע/ מק/ 00619/10/1999
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתגע/ מק/ 007שינוי קווי בנין, למתן לגיטימציה שדה אליעזר05/09/2002
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתגע/ מק/ 022שינוי קו בנין, שדה אליעזר
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתגע/ מק/ 026שינוי בקו בנין קדמי , שדה אליעזר
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתגע/ מק/ 028איחוד וחלוקה, מגרש 45, שדה אליעזר
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתגע/ מק/ 053שינוי בגודל מגרש מינימלי, שדה אליעזר28/11/2002
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתגע/ מק/ 060איחוד חלקות וחלוקה מחדש, שדה אליעזר13/10/2004
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתגע/ מק/ 073תכנית מפורטת שדה אליעזר 8. איחוד חלקות וחלוקה מחדש ושינוי קו בנין.
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתגע/ מק/ 082איחוד וחלוקה, בהסכמה, שדה אליעזר
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתגע/ מק/ 097איחוד וחלוקה בהסכמה, ושינוי הוראות, דה אליעזר22/08/2005
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתגע/ מק/ 134שדה אליעזר 4 דוד שיטרית איחוד וחלוקה31/01/2007
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתגע/ מק/ 192איחוד וחלוקה , משק 56, שדה אליעזר26/07/2010
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתגע/ מק/ 198איחוד וחלוקה בהסכמה , הגדלת מס' יח"ד וצוספת זכויות בניה, משק 62, שדה אליעזר
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתגע/ מק/ 199איחוד וחלוקה מחדש, ושיני קווי בנין, משק 34, שדה אליעזר
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתמשצ/ 86שדה אליעזר12/07/2000
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרבקשה ועדה מקומיתשדה אליעזר 2007/ 7533מבנה אורווה לסוסים סככות, משרד ושירותים שימוש חורג לקמפינג