תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, נאות מרדכיתוכניתג/ 12818נאות מרדכי29/03/2005
צפוןהגליל העליון, נאות מרדכיתוכניתג/ 17290חלוקה למתחמים והסדרת יעודי קרקע - קיבוץ נאות מרדכי15/05/2011
צפוןהגליל העליון, נאות מרדכיתוכניתג/ 17292חוות לולים, קיבוץ נאות מרדכי
צפוןהגליל העליון, נאות מרדכיתוכניתג/ 18829מט"ש נאות מרדכי
צפוןהגליל העליון, נאות מרדכיתוכניתג/ 27נאות מרדכי
צפוןהגליל העליון, נאות מרדכיתוכניתג/ 5495קבוץ נאות מרדכי
צפוןהגליל העליון, נאות מרדכיתוכניתג/ 6050שרותי דרך ותיירות , נאות מרדכי28/03/1996
צפוןהגליל העליון, נאות מרדכיתוכניתג/ 9171קיבוץ נאות מרדכי07/03/2002
צפוןהגליל העליון, נאות מרדכיתוכניתג/ 9773תיחום שטח פתוח למתקנים הנדסיים, נאות מרדכי
צפוןהגליל העליון, נאות מרדכיתוכניתגע/ מק/ 160שינוי בהוראות תכנית ג/ 12818 , בדבר עיצוב ארכיטקטוני , נאות מרדכי