תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כחלבקשה ועדה מקומית13/ 13593בקשה להיתר לשימוש חורג, עבור קטעי הנגשת נכים המחיבים פיתוח חניות נכים ,
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתג/ 13023כחל ביתני אירוח29/02/2004
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתג/ 13748כחל - בית עלמין
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתג/ 14148הרחבת הישוב כחל12/12/2006
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתג/ 14719הגדלת נחלות- בישוב כחל28/08/2006
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתג/ 16110תחנת שאיבה דרום, כחל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתג/ 16111תחנת שאיבה צפון, כחל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתג/ 16209בית עלמין - כחל16/07/2012
צפוןהגליל העליון, עמק הירדן, מבואות החרמון, כחלתוכניתג/ 16849מאגר חוקוק - מאגר בראש תעלת הירדן25/08/2009
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתג/ 16859קידוח ותחנת שאיבה, כחל, גליל עליון
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתג/ 3840ישוב כחל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתג/ 4292תוכנית מפורטת מושב כחל07/06/1984
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתג/ 4749תחנת תידלוק ליד מושב כחל - (גניזה)
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתג/ 4989אזור חממות מושב כחל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתג/ 5043מרכז מושב כחל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתג/ 5564מתקן טיהור שפכים
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתג/ 5621אזור מלאכה מושב כחל17/01/1991
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתג/ במ/ 78כחל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתגע/ מק/ 017איחוד וחלוקה של מגרשים, בהתאם להוראות סעיף 62א(א) 1 לחוק, כחל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתגע/ מק/ 0701. שינוי בקווי בנין ותוספת אחוזי בניה, כחל10/05/2005
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתגע/ מק/ 170שינוי קו בנין , כחל09/11/2008
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתגע/ מק/ 209הרחבה קהילתית , כחל10/05/2012