תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כחלבקשה ועדה מקומית13/ 13593בקשה להיתר לשימוש חורג, עבור קטעי הנגשת נכים המחיבים פיתוח חניות נכים ,
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתג/ 14719הגדלת נחלות- בישוב כחל28/08/2006