תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים211/ 10/ 2החלפת גג וקירות במבנה לול
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתג/ 10321משמר הירדן - שינוי יעוד לחקלאי מיוחד.31/10/1999
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתג/ 10562חדרי ארוח - משמר הירדן
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתג/ 10563שינוי יעוד משטח חקלאי לאתר לשימור, הנצחה-חירבת ירדא
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתג/ 12730חוות לולים משמר הירדן
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתג/ 130משמר הירדן ב' (בני צפת )30/10/1952
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתג/ 13003משמר הירדן ביתני אירוח21/06/2004
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתג/ 13101חקלאי מיוחד משמר הירדן (תוספת לג/ 10321)21/09/2003
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתג/ 14437בית עלמין משמר הירדן04/09/2007
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתג/ 15089תוכנית מפורטת למושב משמר הירדן
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתג/ 16267תכנית מתאר , משמר הירדן03/03/2009
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתג/ 17152שיקום מחצבה והקמת פארק מטיילים, משמר הירדן
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתג/ 18349גן זן, משמר הירדן
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתג/ 258משמר הירדן (בני צפת )
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתג/ 3487משמר הירדן30/08/1984
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתג/ 4609שנוי יעוד לתחנת תידלוק, שרותי רכב ומסעדה, משמר הירדן06/03/1986
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתג/ 4786שנוי יעוד לתחנת תידלוק, משמר הירדן - (גניזה)
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתג/ 6444מושב משמר הירדן
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתג/ 6930מושב משמר הירדן
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתג/ 7081שנוי יעוד למגורים, משמר הירדן - (גניזה)
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתג/ 9103שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד עבור בנית לולים, משמר הירדן09/09/1999
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתג/ במ/ 296שיינוי לתכנית מפורטת ג / במ / 87, שכונה מזרחית, משמר הירדן.26/10/1995
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתג/ במ/ 87משמר הירדן - שכונה מזרחית
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתגע/ מק/ 031התאמת גבולות המגרש לבנייה קיימת החורגת מקו בניין ומייעוד מתאים, משמר הירדן
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתגע/ מק/ 043התאמת המגרש לבניית בית חדש במגרש01/09/2004
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתגע/ מק/ 056שינוי קו בנין ותוספת זכויות בניה כהקלה, משמר הירדן07/01/2003
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתגע/ מק/ 189שינוי קו בנין, משמר הירדן26/07/2010
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתגע/ מק/ 200איחוד וחלוקה מגרש 27, משמר הירדן10/10/2011
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתגע/ מק/ 201איחוד וחלוקה ושינויקו בנין, משמר הירדן07/09/2010
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתגע/ מק/ 206איחוד וחוקה בהסכמה להסדרת גבולות בין נחלות , משמר הירדן
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתגע/ מק/ 249משק 16 משמר הירדן
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןבקשה ועדה מקומיתמשמר הירדן 2006/ 420שימוש חורג מלול חנגריה בשטח של 510.70 מ"ר סה"כ 536.20 מ"ר
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתמשצ/ 65משמר הירדן01/09/1991
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתמשצ/ 65/ 1תכנית מש"צ 65 / 1 משמר הירדן