תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים027/ 03/ 2מחסן חקלאי
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים027/ 05/ 2לגיטימציה למבנה קיים + חנייה מוצעת
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 27ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לאשר בתנאים את ת. ג/ 11910
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים042/ 08/ 2מבנה תעשיה מוצע
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 17ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לאשר ת. ג/ 11910 מעיליא
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים070/ 04/ 2תחנת משנה חברת חשמל
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים088/ 12/ 2תוספת קומה וממ"ד למבנה קיים
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאבקשה ועדה מקומית100/ 18633מתקן טיפול בביוב ולגידול חזירים
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים150/ 09/ 2לגיטימציה לבניין קיים+תוספת ממ"ד
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים152/ 06/ 2מבנה מוצע-מלאכה -מסחר להשכרה
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים168/ 10/ 2תוספת קומה וממ"ד לבניין קיים
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאבקשה ועדה מקומית18633/ 92מתקן הנדסי לשפכי דירי חזירים באזור תעשיה מעיליה בגוש 18633 חל 92
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים291/ 11/ 2בקשה להיתר רפת פרות חולבות
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה305/ 05/ 2תשריט איחוד וחלוקה
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים810/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/6540 , ג/710 , ג/883 , ג/13565
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים811/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/6540 , ג/710 , ג/883 , ג/13565
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים815/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג'/6296
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים828/ 12/ 2ערר על שמאי מוטי זייד בגין לכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים840/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/958 וג'/6296
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים841/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/958 וג'/6296
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים842/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים843/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים844/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים845/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים846/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים847/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים848/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים849/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים850/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים851/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים852/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים853/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים854/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים856/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים857/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים858/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים882/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/958 ו- ג'/6296
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים891/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג'/6296
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים892/ 11/ 2היטל השבחה בגין תכנית ג'/6296
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים893/ 11/ 2היטל השבחה בגין תכנית ג'/6296
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאבקשה ועדה מקומית92/ 18633הקמת מבנה חדש לחזיריות במעיליא
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 10291כביש שירות מערבי מעיליא, שינוי למתאר.
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 10292שינוי יעוד משטח לתכנון לעתיד לאזור מגורים ומלאכה קלה, שינוי למתאר, מעיליא
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 10293שינוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים ומלאכה קלה, התויית דרך גישה מס' 62, שינוי למתאר02/02/2004
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 10294ביטול חלק מדרך גישה והתווית דרך גישה אחרת, שינוי למתאר, מעיליא
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 10295שינוי יעוד משטח מגורים א' לשטח למבני ציבור ושינוי יעוד ממבני ציבור למגורים א',
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 10296תיקון תוואי כביש 4 בהתחברות עם כביש מס' 3, שינוי למתאר, מעיליא06/04/2003
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 10297שינוי תקנון לתכנית מתאר ג / 6296, מעיליא
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 10303שינוי יעוד ממגורים א' לשטח למבני ציבור - דרך גישה לחלקה מס' 34, שינוי למתאר, מ22/07/2003
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 10374מעיליא 2000 - אזור גידול בעלי חיים, שינוי למתאר
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 10777הרחבת שטח מבנה ציבור - מעיליא22/07/2009
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 10783התווית דרך גישה לחלקה 12 בגוש 18635
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 10946שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, מעיליא
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 10947תכנית מפורטת לתכנון לעתיד, מעיליא
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 10948שינוי יעוד משטח חקלאי ותכנון בעתיד למגורים, מעיליא
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 10951הרחבת תכנית מתאר ג / 6296, מעיליא
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 11305תכנית לגידול בעלי חיים לשנת 2000, מעליא, מתאר 1
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 11372שינוי יעוד משטח חקלאי למבני ציבור - מעיליא18/04/2000
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 11606שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשרותי דרך
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 11718ביטול דרך מס' 34 והקצאת שטח לדרך החדשה
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 11721תחנת דלק בכביש מס' 89
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 11724שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור נופש ואכסון בחיק הטבע
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 11910שינוי יעוד משטח חקלאי לגידול בעלי חיים, מעיליא
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 12399שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת דלק, תיירות ונופש
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 12501הגדלת אחוזי בניה מעיליא05/05/2003
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 12794הקטנת קו בנין מדרך הראשית מס' 89
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 13008שינוי יעוד משטח חקלאי למגרש ספורט, מעיליא
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 13294ביטול דרך הולכי רגל
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 13476שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה ומלאכה זעירה
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 13599שינוי יעוד משטח חקלאי לשירותי דרך וש.פ.פ
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 13601שינוי יעוד משטח הדרך לשירותי דרך19/06/2006
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 1368שנוי יעוד חלקה -מעיליא
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 13778שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד (לולים)12/12/2007
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 13821שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה ומלאכה17/01/2005
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 13923תכנית מפורטת - שינוי תכנית ג/6296
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 13924שינוי יעוד משטח חקלאי ושטח לתכנון מפורט לאיזור מגורים א'
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 14048שמורת טבע חרבת בלטון - נחל שעל
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 14086הרחבת דרך וחיבור לדרך מס' 8915/02/2005
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 14321שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים, התווית הדרכים-מעיליא08/06/2005
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 14408שינוי יעוד משטח חקלאי לתיירות ונופש-מעיליא
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 14560שנוי יעוד מאזור תיירות ונופש לאזור מסחר מעיליא
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 14697שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, מעיליא25/01/2006
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 1483יעוד שטח לגידול חזירים- מעיליא
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 14881שינוי יעוד מחקלאי לאזןר מגורים
צפוןמטה אשר, מעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 14929דרך מס' 89 - שינוי תוואי הדרך בקטע: מעיליא מערב
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 15083שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, מעיליא27/02/2006
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 15158שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 15329שינוי יעוד משטח תכנון מפורט לאזור מגורים מיוחד, מעיליא
צפוןמעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעיליא, מעלה יוסףתוכניתג/ 15337שינוי יעוד לאזור תעשיה ומלאכה ודרכים, מעיליא
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 1577הרחבתצ התחום -מעיליא
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 16698שינוי יעוד תכנון מפורט לאזור מגורים שינוי לתכנית מס' ג/ 6296 -מעיליא
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 16699שינוי יעוד שטח חקלאי ושטח לתכנון מפורט למגורים- מעיליא08/07/2010
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 17097התווית דרך ושינוי קווי בנין, מעיליא
צפוןמעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעיליא, מעלה יוסףתוכניתג/ 17232שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה ומלאכה, מעיליא12/01/2009
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 1729משק לגידול חזירים -מעיליא10/02/1983
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 17307שינוי יעוד קרקע והרחבת אזור תעשיה קלה, מעיליא
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 17917אזור תעשיה מעיליא
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 18127הרחבת אזור מגורים, 28 יח"ד, מעיליא14/06/2012
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 18321אזור ספורט ונופש, מעיליא
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 18682שנוי רוחב הדרך להולכי רגל, מעיליא