תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, אילת השחרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים310/ 07/ 2התנגדות לתוספת מרפסת מקורה לדירת מגורים קיימת בקומה א'
צפוןהגליל העליון, אילת השחרבקשה ועדה מקומית7/ 13615תחנת תידלוק אלון קדרים
צפוןהגליל העליון, אילת השחרתוכניתג/ 12682איילת השחר - תכנית מתאר15/03/2005
צפוןהגליל העליון, אילת השחרתוכניתג/ 12787איילת השחר - הרחבה קהילתית
צפוןהגליל העליון, אילת השחרתוכניתג/ 15816שינוי משטח חקלאי לאזור מאגר טיפול בשפכיםאיילת השחר
צפוןהגליל העליון, אילת השחרתוכניתג/ 15872איילת השחר
צפוןהגליל העליון, אילת השחרתוכניתג/ 16112מתקן הנדסי, מבנה שאיבה למי קולחין, איילת השחר
צפוןהגליל העליון, אילת השחרתוכניתג/ 16113מתאר- קיבוץ אילת השחר
צפוןהגליל העליון, אילת השחרתוכניתג/ 16616מט"ש איילת השחר20/03/2008
צפוןהגליל העליון, אילת השחרתוכניתג/ 1725שנוי יעוד לתחנת תידלוק -אילת השחר
צפוןהגליל העליון, אילת השחרתוכניתג/ 18463חוות לולים, איילת השחר11/09/2012
צפוןהגליל העליון, אילת השחרתוכניתג/ 18813מטווח הבזלת, איילת השחר
צפוןהגליל העליון, אילת השחרתוכניתג/ 18939מטווח הבזלת, איילת השחר
צפוןהגליל העליון, אילת השחרתוכניתג/ 4920כביש מס' 90 - קטע קרית שמונה
צפוןהגליל העליון, אילת השחרתוכניתג/ 5553חלוקת מגרשים מחדש09/01/1989
צפוןהגליל העליון, אילת השחרתוכניתג/ 5613קיבוץ אילת השחר17/09/1989
צפוןהגליל העליון, אילת השחרתוכניתג/ 7038קבוץ איילת השחר
צפוןהגליל העליון, אילת השחרתוכניתג/ 783שמורת טבע איריס הדור -אילת השחר20/07/1967
צפוןהגליל העליון, אילת השחרתוכניתג/ 8703אזור לולים, חוות כוורות, ומטווח, קיבוץ איילת השחר.03/02/2003
צפוןהגליל העליון, אילת השחרתוכניתג/ 8704תוכנית מפורטת לשינוי תקנון בלבד תוכנית ג / 5613, קבוץ איילית השחר.21/08/1997