תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, חולתהתוכניתג/ 1039כביש דגדות חולתא04/06/1971
צפוןהגליל העליון, חולתהתוכניתג/ 12339שכונה חדשה - חולתה27/09/2005
צפוןהגליל העליון, חולתהתוכניתג/ 13236חולתה - הוראות בניה06/07/2004
צפוןהגליל העליון, חולתהתוכניתג/ 16530חולתה - אזור קהילה21/06/2010
צפוןהגליל העליון, חולתהתוכניתג/ 461משק חולתא18/02/1990
צפוןהגליל העליון, חולתהתוכניתג/ 4918חלוקת מגרשים מחדש14/07/1988
צפוןהגליל העליון, חולתהתוכניתג/ 5920נופש ותיירות חניון קבו חולתא
צפוןהגליל העליון, חולתהתוכניתג/ 7606שנוי לחקלאי ונופש, חולתא - (גניזה)