תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, שנירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים082/ 03/ 2היתר לבניה למגורים
צפוןהגליל העליון, שנירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים083/ 03/ 2היתר למגורים
צפוןהגליל העליון, שנירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים084/ 03/ 2היתר למגורים
צפוןהגליל העליון, שנירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים085/ 03/ 2היתר למגורים
צפוןהגליל העליון, שנירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים086/ 03/ 2היתר למגורים
צפוןהגליל העליון, שנירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים087/ 03/ 2היתר למגורים
צפוןהגליל העליון, שנירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים088/ 03/ 2היתר למגורים
צפוןהגליל העליון, שנירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים089/ 03/ 2היתר למגורים
צפוןהגליל העליון, שנירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים237/ 04/ 2גשר תלוי להולכי רגל בשמורת נחל חרמון - בניאס.
צפוןהגליל העליון, שנירתוכניתג/ 10815"שטח חקלאי מיוחד לולים - קיבוץ "שניר"
צפוןהגליל העליון, שנירתוכניתג/ 11094קבוץ שניר - שכונה חדשה05/10/2000
צפוןהגליל העליון, שנירתוכניתג/ 15443קיבוץ שניר - חלוקה למתחמים29/06/2009
צפוןהגליל העליון, שנירתוכניתג/ 2958שנוי יוד לבית עלמין בקבוץ -שניר11/02/1982
צפוןהגליל העליון, שנירתוכניתג/ 4788חלוקת מגרשים מחדש, שניר15/05/1986
צפוןהגליל העליון, שנירתוכניתג/ 6372אזור תיירות קבוץ שניר - (גניזה)
צפוןהגליל העליון, שנירתוכניתג/ 8083קיבוץ שניר
צפוןהגליל העליון, שנירתוכניתג/ 8210שרותי דרך תיירות מסחר ותחנת דלק, קיבוץ שניר (גניזה)
צפוןהגליל העליון, שנירתוכניתג/ 8211שרותי דרך תיירות מסחר ותחנת דלק, קיבוץ שניר (גניזה)
צפוןהגליל העליון, שנירתוכניתג/ 8212שרותי דרך תיירות מסחר ותחנת תידלוק, קיבוץ שניר (גניזה)
צפוןהגליל העליון, שנירתוכניתגע/ מח/ 9323אתר מתקנים הנדסיים - שניר.
צפוןהגליל העליון, שנירתוכניתגע/ מק/ 092שינו גודל מגרש מינימלי וקווי בנין, קיבוץ שניר22/02/2005
צפוןהגליל העליון, שנירתוכניתגע/ מק/ 113שינוי קו בנין, , קיבוץ שניר28/02/2006
צפוןהגליל העליון, שנירתוכניתגע/ מק/ 236שניר 53B - שמוליק אלמליח30/05/2012
צפוןהגליל העליון, שנירישות כלליתחצ/ 206236הרשאה לביצוע עבודות קו חשמל