תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילבקשה ועדה מקומית17578/ 15שימוש חורג מחממת דגי נוי למפגש מטיילים,ציוד ומידע בשטח 180 מ"ר באלון הגליל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 11103תוכנית ג/ 11103
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 11611אלון הגליל שינוי תקנון
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 11818שינוי יעוד לאזור תיירות ונופש, אלון הגליל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 13588פיצול נחלה - אלון הגליל26/08/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 15286תכנית מתאר - אלון הגליל04/11/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 15870אלון הגליל- הרחבת הישוב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 17117אלון הגליל - שינוי הוראות תכניות מאושרת באזור מגורים א',29/06/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 2223מרכז תעשיות (דברת )אילון הגליל03/03/1983
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 4698מושב אלון הגליל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 5115כביש גישה לאלון הגליל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 5229אזורים משקיים אלון הגליל - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 5396אזורים משקיים אלון הגליל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 6873אלון הגליל21/11/1991
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 7590ישוב קהילתי כפרי, אלון הגליל21/10/1993
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 8039כביש גישה למושב, אלון הגליל18/09/1994
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתגנ/ 15871הגדלת אזור המגורים במגרש 70, אלון הגליל23/07/2007
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתיז/ מק/ 15286/ 01שינוי מהוראות בינוי בהרחבה, אלון הגליל02/02/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתיז/ מק/ 15286/ 02חלוקה ל-2 מגרשים באלון הגליל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתיז/ מק/ 6873/ 01שינוי קו בנין אחורי לצורך הסדרת מקום חניה ליחידת מגורים נוספת, אלון הג
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתיז/ מק/ 6873/ 03שינוי בקווי בנין, אלון הגליל31/08/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתיז/ מק/ 6873/ 04שינוי נקודתי בקוי בנין באזור מגורים ג', אלון הגליל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתמק/ יז/ 6873/ 01אלון גליל06/02/1997
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתמק/ יז/ 6873/ 04תוכנית מק/ יז/ 6873/ 0403/06/1997
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתמשצ/ 107/ 1אלון הגליל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגליל, גבעת אלה, תמרתתוכניתתממ/ 2/ 12תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 12-גבעת שמשית (גבעת אלה ב')21/08/1997