תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתג/ 10263הרחבת הישוב - שאר ישוב01/11/2001
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתג/ 11524שאר ישוב09/08/2001
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתג/ 12820שינוי יעוד מחקלאי ומגורים לחקלאי מיוחד
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתג/ 13001שאר ישוב ביתני אירוח
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתג/ 14025אתר הנצחה לחללי אסון המסוקים בשאר ישוב:17/01/2005
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתג/ 14720מושב שאר ישוב
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתג/ 15629חניון שאר ישוב
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתג/ 17281תוספת חדרי אירוח , מושב שאר ישוב
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתג/ 17739שאר ישוב - חדרי אירוח08/11/2010
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתג/ 1849שנוי יעוד שאר ישוב15/05/1980
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתג/ 3488שנוי יעוד לתיירות, שאר ישוב
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתג/ 3895תכנית מפורטת ,שאר ישוב
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתג/ 4352הקמת אנטנות תחנת שדור שאר ישוב
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתג/ 4996חלוקת מגרשים מחדש שאר ישוב והסביבה05/07/1987
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתג/ 73שאר ישוב08/10/1953
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתג/ 8861שנוי יעוד משטח חקלאי לתיירות, שאר ישוב - (גניזה)
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתג/ 9479תיחום שטח הפיתוח המיועד לחקלאי מיוחד, וקביעות הוראות פיתוח, שאר ישוב12/07/2001
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתגנ/ 18012שינוי יעוד מחקלאי ומגורים, לשטח מגורים לבניית לולים, שאר ישוב
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתגנ/ 18555הסדרת שטח ללולים בנחלה, מגרשים 46 - 48, שאר ישוב
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתגנ/ 18573שנוי מקומי בתוואי דרך, שאר ישוב16/07/2012
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתגע/ מק/ 030איחוד וחלקה מחדש, מגרש 35, שאר ישוב24/02/2002
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתגע/ מק/ 039איחוד וחלוקה של מגרשים , ושינוי בקו הבנין31/01/2002
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתגע/ מק/ 050איחוד וחלוקה , שאר ישוב10/02/2003
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתגע/ מק/ 052שינוי קו בנין והקלה בזכויות בניה. שאר ישוב09/02/2004
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתגע/ מק/ 079בית עלמין - דן - שאר ישוב28/05/2008
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתגע/ מק/ 112תכנית מפורטת שאר ישוב המהווה שינוי לתכנית מתאר ג/ 4996 ותכנית ג/ 73 מאושרת.
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתגע/ מק/ 139שאר ישוב 38, יניב חן- איחוד וחלוקה בהסכמה.
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתגע/ מק/ 169איחוד וחלוקה בהסכמה שאר ישוב.
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתגע/ מק/ 204תכנית איחוד וחלוקה בהסכמה, ושינוי קו בניין ותוספת זכויות בניה, שאר ישוב02/02/2012
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתגע/ מק/ 4996/ 1בנית חדרי אירוח, שאר ישוב
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובבקשה ועדה מקומיתגעל/ 2009127בקשה לשימוש חורג משטח חקלאי לחניון לילה.
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובישות כלליתהנ/ צפ/ ג/ 14025אתר הנצחה לחללי אסון המסוקים
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובבקשה ועדה מקומיתשאר ישוב 2005/ 006מערכת לטיפול במים איגום ושאיבה
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובבקשה ועדה מקומיתשאר ישוב 2009/ 127בקשה לשימוש חורג משטח חקלאי לחניון לילה בשטח של כ - 350 מ"ר
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובישות כלליתת.א. 05/ 11880נאווה ז"ל שאר ישוב, בעז דגנית שאר ישוב נגד משרד הפנים, משרד הביטחון וכו'