תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, יובלתוכניתג/ 12912כפר יובל - שינוי משטח פתוח למגורי א'17/04/2005
צפוןגולן, הגליל העליון, מבואות החרמון, יובלתוכניתג/ 12953שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, ליד כפר יובל17/04/2005
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, יובלתוכניתג/ 12998כפר יובל ביתני אירוח15/03/2005
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, יובלתוכניתג/ 14119כביש עוקף-כפר יובל:
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, יובלתוכניתג/ 164כפר יובל23/08/1956
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, יובלתוכניתג/ 3402כפר יובל15/10/1981
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, יובלתוכניתג/ 3662שטח לולים -כפר יובל - (גניזה)
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, יובלתוכניתג/ 4525שינוי יעוד למגורים
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, יובלתוכניתג/ 4926חלוקת מגרשים מחדש
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, יובלתוכניתג/ 9455תקנון לחדרי אירוח, כפר יובל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, יובלתוכניתג/ 9489הרחבת הישוב, כפר יובל03/05/2001
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, יובלתוכניתגמ/ 323תכנית מפורטת מס' גמ/32324/05/1956
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, יובלתוכניתגע/ מק/ 029שינוי בקו בנין, כפר יובל01/07/2010
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, יובלתוכניתגע/ מק/ 045שינו קו בנין הקבוע בתכנית, כפר יובל21/01/2004
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, יובלתוכניתגע/ מק/ 076שינוי קווי בנין, כפר יובל01/09/2004
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, יובלתוכניתגע/ מק/ 138שינוי קו בנין, מגרש 48, כפר יובל23/06/2011
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, יובלתוכניתגע/ מק/ 149שינוי קו בנין, מגרש 36, יובל01/11/2009
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, יובלתוכניתגע/ מק/ 166שינוי קווי בנין ביעוד מגורים, כפר יובל26/08/2008