תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, גדותתוכניתג/ 10621תכנית מפורטת לכביש מס' 91 - חיבור לגשר בנות יעקב15/04/2004
צפוןהגליל העליון, גדותתוכניתג/ 11223דרך מס' 918 קטע קיבוץ גדות -עמיר
צפוןהגליל העליון, גדותתוכניתג/ 11896דרך מס' 918 קבוץ גדות עמיר
צפוןהגליל העליון, גדותתוכניתג/ 12093כניסה לקיבוץ גדות19/12/2002
צפוןהגליל העליון, גדותתוכניתג/ 12515רפטינג, נהר הירדן
צפוןהגליל העליון, גדותתוכניתג/ 12884גדות08/06/2005
צפוןהגליל העליון, גדותתוכניתג/ 13235קיבוץ גדות - הוראות בניה03/07/2003
צפוןהגליל העליון, גדותתוכניתג/ 15743יער קק"ל, רפטינג נהר הירדן
צפוןהגליל העליון, גדותתוכניתג/ 15744גדות - הרחבה קהילתית04/09/2008
צפוןהגליל העליון, גדותתוכניתג/ 2274קבוץ גדות21/02/1980
צפוןהגליל העליון, גדותתוכניתג/ 4784חלוקת מגרשים מחדש, גדות והסביבה05/12/1985
צפוןהגליל העליון, גדותתוכניתג/ 7052מרכז שרותים לשייט סירות גדות19/08/1993
צפוןהגליל העליון, גדותתוכניתג/ 7579שנוי יעוד לתעשיה, גדות
צפוןהגליל העליון, גדותתוכניתג/ 8579תיחום שטח לפרויקט תיירותי אזורי, קביעת יעוד קרקע, וקביעת הוראות פיתוח ובניה. ק
צפוןהגליל העליון, גדותתוכניתגע/ מק/ 146איחוד וחלוקת מגרשים - קיבוץ גדות