תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתג/ 12122שינוי יעוד משצ"פ לשטח חקלאי מיוחד07/03/2002
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתג/ 12503לול מרגליות09/06/2002
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתג/ 12686שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד14/12/2004
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתג/ 13004מרגליות ביתני אירוח
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתג/ 13060מושב מרגליות הוראות בניה06/04/2003
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתג/ 14395מרגליות - הסדרת הישוב
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתג/ 15542מושב מרגליות24/03/2010
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתג/ 19751מושב מרגליות
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתג/ 20098קביעת זכויות בניה ושינוי בקווי בנין של מגרש 123 מרגליות
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתג/ 3379משב מרגליות
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתג/ 4114שטח מגורים וצבורי פתוח, מרגליות23/02/1984
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתג/ 5556מושב מרגליות
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתג/ 857שמורת טבע מרגליות07/11/1968
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתג/ 8577יעוד השטח לחוות רכיבה שרותי דרך ותיירות, מרגליות07/09/1995
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתג/ 9502דרך 9977 - שיפור תוואי צומת הכניסה למרגליות03/09/1998
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתגע/ מק/ 044שינוי קו בנין, מרגליות22/03/2005
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתמשצ/ 76מרגליות והסביבה12/12/1996