תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, מלכיהתוכניתג/ 11151תכנית מפורטת קבוץ מלכיה01/03/2001
צפוןהגליל העליון, מלכיהתוכניתג/ 11859מלכיה - שכונה חדשה20/12/2001
צפוןהגליל העליון, מלכיהתוכניתג/ 11934דרך גישה לקיבוץ מלכיה
צפוןהגליל העליון, מלכיהתוכניתג/ 18830חלוקה למתחמים קיבוץ מלכיה
צפוןהגליל העליון, מלכיהתוכניתג/ 19128חלוקה למתחמים - קיבוץ מלכיה
צפוןהגליל העליון, מלכיהתוכניתג/ 2952קבוץ מלכיה
צפוןהגליל העליון, מלכיהתוכניתג/ 4877חלוקת מגרשים מחדש05/07/1987
צפוןהגליל העליון, מלכיהתוכניתג/ 79מלכיה
צפוןהגליל העליון, מלכיהתוכניתג/ 8291תיירות ונופש עין תאוו, מלכיה
צפוןהגליל העליון, מלכיהתוכניתג/ 8706שינוי יעוד השטח לתיירות ונופש, מלכיה - עין תאו.
צפוןהגליל העליון, מלכיהתוכניתג/ 8728שינוי יעוד השטח למתקנים הנדסיים. קיבוץ מלכיה - אתר ניצול אנרגיית רוח. - (ג
צפוןהגליל העליון, מלכיהתוכניתגע/ מק/ 203שינוי בקו בנין, מלכיה