תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים019/ 09/ 2תכנית שינויים
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאישות כללית02/ המ/ 46בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית ג/ 5419
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים029/ 08/ 2שימוש חורג למסעדה
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 38ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לאשר ת. ג/ 11610 גבעת אורנים
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 8ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לאשר את ת. ג/ 11610 גבעת אורנים
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים060/ 06/ 2אי מתן החלטה
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים061/ 10/ 2סגירת קומת עמודים+שימוש חורג ממגורים למכולת
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים092/ 11/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים127/ 02בקשה להקמת בית מגורים
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים165/ 07/ 2בניית מעקה מעל מרפסת קיימת
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים172/ 03/ 2חידוש היתר לגדר
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים172/ 10/ 2התקנת מזגנים בחזית
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים185/ 06/ 2בקשה לחידוש היתר למגורים
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים195/ 09/ 2בקשה להקפאת היתר
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים200/ 02/ 2בקשה להקמת 28 יח"ד
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים203/ 07/ 2התנגדות לבניה
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים211/ 02/ 2בקשה לתכנית שינויים - למלאכה
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים229/ 11/ 2בית מוצע
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים237/ 07/ 2תוספת בניה
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים239/ 05/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים264/ 05/ 2אי מתן החלטה ועדה מקומית
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים306/ 07/ 2תוספת גגון רעפים ומחסן
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאבקשה ועדה מקומית5/ 18755תשריט חלוקה
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים838/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6953
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים848/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/4370, ג/16653
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים849/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/5549, ג/16653
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים908/ 07/ 2דחיית תביעת פיצויים
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכנית98/ 42שינוי קו בנין במגרש 85 לשצ"פ 332 הגובל במגרש ממערב, שכ' "יפה נוף", מעלות
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכנית99/ 22;
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכנית99/ 39איחוד וחלקה של מגרשים מגורים, שכ' סביונים, מעלות תרשיחא
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתא/ 30תכנית אב מעלות תרשיחא
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 10031הקטנת אחוזי בניה במגרש מס' 6 - מעלות
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 10046הגדלת אחוזי בניה - מעלות14/08/2003
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 10193שינוי יעוד מאזור מגורים למבני ציבור - מקלט, שינוי למתאר, תרשיחא.21/08/2000
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 1024 - צפוןתיקון 1 לתוכנית מס' 827 - מעלות
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 1025 - צפוןשינוי 1 לתרש"צ מס' 2/23/1 - מעלות
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 10316הרחבת בית העלמין היהודי בתרשיחא , שינוי למתאר02/04/2001
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 10352שכונת יפה נוף - הר מיכל, קטע צפון מערבי, שינוי למתאר, מעלות תרשיחא06/11/2003
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 10353שטח ציבורי פתוח בדרך שרירא שלמה, שינוי למתאר, מעלות-תרשיחא
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 10422חלוקה מחדש והגדלת אחוזי הבניה, מעלות17/12/2000
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 10434שינוי יעוד משטח הקדש למסחר, מבני חינוך וספורט, שינוי למתאר, מעלות תרשיחא
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 10500שינוי יעוד ממגורים א' לשצ"פ, שינוי למתאר, מעלות.21/08/2002
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 10654שינוי יעוד משטח פרטי פתוח למסחרי, שינוי למתאר, מעלות תרשיחא17/07/2001
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 10659שינוי יעוד והקצאת שטחים למבני ציבור וחניה ציבורית,שינוי למתאר, מעלות08/06/2000
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 10778תכנון מפורט לשכונת מגורים 1500 יחידות דיור ומוסדות ציבור והשירותים הנל31/05/2000
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 10784שינוי יעוד מאזור מגורים למרכז מזרחי משולב עם מסחר או הקצאת שטח לש.צ.פ - מעלות
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 10829שינוי יעוד משטח חקלאי למסחר, שינוי למתאר, תרשיחא
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 10831הקצאות שטח לדרך ברח' הורד, שינוי למתאר, מעלות
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 1084 - צפוןיעוד שטחים לבנייני ציבור - תחשיחא11/03/1971
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 10898שינוי תוואי דרך בשכונה הדרומית
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 10899שינוי תוואי דרך - מעלות תרשיחא
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 10961שינוי יעוד ממסחר למבני ציבור וממבני ציבור למסחר מעלות תרשיחא08/06/2000
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 1118תרשיחא26/11/1970
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 11218שינוי יעוד משצ"פ למוסדות חינוך, מעלות27/02/2003
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 11219הסדרת דרך גישה לשטח מגורים - מעלות תשיחא
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 11227הקצאות שטח לש.צ.פ. - שינוי תכנית ג / במ / 43 - מעלות01/02/2001
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 11253הגדלת אחוזי בניה, מעלות18/04/2000
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 11309שינוי תכניות ג / 2614 ג / 2610 ג / 627113/02/2003
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 11510שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א'
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 11610גבעת אורנים - מעלות, מתאר 101/12/2011
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 11746הגדלת אחןזי בניה ומספר קומות במגרש מס' 6210/07/2003
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 11867פרסום לפי סעיף 77-78, מעלות תרשיחא
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 1194תכנית מפורטת מעלות
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 12015שינוי תכנית ג/ במ/ 6207/01/2002
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 1209 - צפוןחלוקת מגרש בשטח בינוי - מעלות תרשיחא13/05/1971
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 12095שינוי תכנית ג/ במ / 62 - מעלות
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 12100שינוי תואי דרך גישה בשכונה דרומית - תרשיחא29/04/2002
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 12146מרכז מסחר ומלאכה26/06/2003
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 12159שנוי מערכת דרכים והקצאת שטח למבני ציבור27/06/2002
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 12192שינוי יעוד משטח חקלאי לש.צ.פ14/08/2003
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 12193שינוי תכנית ג/בת 19219/12/2002
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 12258אגם מונפור - פרסום לפי סעיף 77-78
צפוןמעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, מעלות-תרשיחא, מעונהתוכניתג/ 12402אזור תעשייה קורן מערב, שינוי לג/ בת/ 16430/05/2002
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 12444הגדלת אחוזי בניה ומספר קומות
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 12502שינוי תכנית ג/ 6953 שכונה דרומית מעלות20/10/2003
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 12506הגדלת אחוזי בניה ומספר ומות לאזור ציבורי מיוחד משולב עם מסחר
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 12517הגדלת אחוזי בניה מעלות תרשיחא05/11/2002
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 12538הגדלת אחוזי בניה למגרש 24 ביפה נוף מעלות
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 12636שינוי תוואי דרך ושינוי מש.צ.פ. ומגורים לאיזור מגורים ומסחר
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 12723דרך מס' 89 - מחלפון יפה נוף15/07/2002
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 12727דרך/ חניה צפונית לתרשיחא
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 12795תכנית מפורטת נקודתית המהווה שינוי לתכניות ג/ 10778 וג/ 6953
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 12925שינוי תכנית ג/ 437016/10/2006
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 13195שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למבני ציבור
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 13202הגדלת אחוזי בניה, מספר קומות ושינוי קו בנין
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 1324כביש גישה לחלקה -תרשיחא15/02/1973
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 13310הגדלת אחוזי בניה - שינוי תכנית ג/ 343409/03/2004
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 13336הגדלת % בניה שינוי קווי בנין09/08/2006
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 13338הגדלת % בניה ושינוי קווי בנין09/03/2004
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 13341הגדלת% בניה ושינוי קו בנין18/05/2005
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 13342תכנית מתאר מעלות תרשיחא
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 13423שינוי יעוד מאיזור מגורים לאיזור מגורים משולב עם מסחר17/12/2008
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 13425הגדלת שטח למבני ציבור, ביטול דרך ותווית דרך הולכי רגל
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 13598הגדלת % בניה ושינוי קווי בנין07/09/2004
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 13659שינוי תכנית ג/בת/ 164 - אזור תעשיה רוקן23/09/2004
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 13702שינוי יעוד מתעשיה , מלאכה לאיזור מסחר ומסחר משולב למסחר ומבנים בעלי אופי ציבור
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 13712א.ת. קורן מערב08/02/2005
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 13779שינוי יעוד משטח חקלאי לש.צ.פ. בשכונה-יפה נוף26/02/2007
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 13796הגדלת % בניה - שינוי תכנית ג/ 3434
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 13874שינוי יעוד ממבנה ציבור למגורים: