תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, עמיעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים230/ 06/ 2הצבת אנטנות מירס על גבי תורן חדש
צפוןהגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 11059תכנית מפורטת עמיעד06/07/2004
צפוןהגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 11156דרך מס' 90 - צומת עמיעד12/01/2006
צפוןהגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 12789הרחבת מחצבת עמיעד
צפוןהגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 13793מרכז תחבורה - עמיעד
צפוןהגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 17217מאגר קולחי צפת
צפוןהגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 1757קבוץ עמיעד17/04/1977
צפוןהגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 17862תוכנית מקומית מפורטת - עמיעד14/06/2012
צפוןהגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 19063מט"ש עמיעד
צפוןהגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 333עמיעד19/07/1962
צפוןהגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 3629מחציבה עמיעד
צפוןהגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 3773שנוי יעוד לתחנת דלק, עמיעד
צפוןהגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 4681קבוץ עמיעד
צפוןהגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 5698חלוקת מגרשים מחדש -עמיעד והסביבה28/11/1991
צפוןהגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 5819שרותי דרך ותחנת תדלוק, צומת עמיעד - (גניזה)
צפוןהגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 5875תחנת תידלוק כביש עמיעד -פרוד25/07/1991
צפוןהגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 6258שרותי דרך, צומת עמיעד02/06/1994
צפוןהגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 7592שנוי יעוד למרכז אזורי, צומת עמיעד
צפוןהגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 7848שנוי יעוד למבני משק, עמיעד
צפוןהגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 8284מלונאות תחנת דלק ושרותי דרך, עמיעד23/02/1995
צפוןהגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 9486תכנית מס' ג / ,9486 מחצבת עמיעד, שינוי לתכנית מפורטת, ג / ,3629 עמיעד08/05/2002
צפוןהגליל העליון, עמיעדתוכניתגע/ מק/ 208הסדרת אזור הכניסה עמיעד
צפוןהגליל העליון, עמיעדתוכניתגע/ מק/ 211שרותי דרך, צומת עמיעד
צפוןהגליל העליון, עמיעדתוכניתתממ/ 2/ 54תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 54 - מחצבת עמיעד05/10/2006