תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, להבות הבשןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים084/ 05/ 2אתר בזק על גג מבנה חדר אוכל
צפוןהגליל העליון, להבות הבשןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים103/ 11/ 2הקטנת מחסן
צפוןהגליל העליון, להבות הבשןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים191/ 10/ 2בית מגורים חדש
צפוןהגליל העליון, להבות הבשןתוכניתג/ 10054תיחום שטח הפיתוח, קביעת יעדים והוראות פיתוח, להבות הבשן
צפוןהגליל העליון, להבות הבשןתוכניתג/ 11549להבות הבשן, מתאר 103/10/2002
צפוןהגליל העליון, להבות הבשןתוכניתג/ 12554להבות הבשן - הרחבה קהילתית27/01/2005
צפוןגולן, הגליל העליון, להבות הבשןתוכניתג/ 13908שמורת טבע נחל עורבים\ הרחבה12/01/2009
צפוןהגליל העליון, להבות הבשןתוכניתג/ 18865חלוקה למתחמים- קיבוץ להבות הבשן
צפוןהגליל העליון, להבות הבשןתוכניתג/ 4112קיבוץ להבות הבשן
צפוןהגליל העליון, להבות הבשןתוכניתג/ 4661חלוקת מגרשים מחדש להבות הבשן17/10/1985