תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, הגושריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים110/ 06/ 2התנגדות לשימוש חורג ממבנה עזר לחדר ארוח לא מסחרי
צפוןהגליל העליון, הגושריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים872/ 10/ 2היטל השבחה מתכנית ג/14457
צפוןהגליל העליון, הגושריםישות כלליתא/ 08/ 2497עיזבון המנוח וכו' נגד ועדה מחוזית צפון , קייקי הגושרים וכו'
צפוןהגליל העליון, הגושריםתוכניתג/ 10883קיבוץ הגושרים - שינוי למתאר08/12/2005
צפוןהגליל העליון, הגושריםתוכניתג/ 11771מבואות טל, הגושרים
צפוןהגליל העליון, הגושריםתוכניתג/ 13581קיבוץ הגושרים - הרחבה קהילתית
צפוןהגליל העליון, הגושריםתוכניתג/ 14457הרחבת קיבוץ הגושרים, בשילוב מוקדי תיירות,מסחר ושרותי דרך13/03/2007
צפוןהגליל העליון, הגושריםתוכניתג/ 15165קיבוץ הגושרים- חלוקת אזור המגורים08/11/2007
צפוןהגליל העליון, הגושריםתוכניתג/ 1756הגושרים12/02/1981
צפוןהגליל העליון, הגושריםתוכניתג/ 4549חלוקת מגרשים מחדש הגושרים29/03/1985
צפוןהגליל העליון, הגושריםתוכניתג/ 48הגושרים08/11/1951
צפוןהגליל העליון, הגושריםתוכניתג/ 608הגושרים
צפוןהגליל העליון, הגושריםתוכניתג/ 676תקון לתכנית מפורטת - הגושרים
צפוןהגליל העליון, הגושריםתוכניתגע/ מק/ 144קיבוץ הגושרים -מתחם לולים
צפוןהגליל העליון, הגושריםתוכניתגע/ מק/ 154הסדרת רצועת הנחל, קיבוץ הגושרים07/02/2008
צפוןהגליל העליון, הגושריםתוכניתגע/ מק/ 179איחוד וחלוקה אזור מגורים ומלונאות , הגושרים15/12/2009
צפוןהגליל העליון, הגושריםתוכניתגע/ מק/ 181שינוי קווי בנין בייעוד מלונאות ונופש, הגושרים