תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, דןתוכניתג/ 10234"דג על הדן" - שרותי תיירות ונופש, שינוי למתאר.
צפוןהגליל העליון, דןתוכניתג/ 10623ינוי יעוד משטח למבני משק ושפ "פ לאזור תעשיה, שינוימתאר, קיבוץ דן09/11/2000
צפוןהגליל העליון, דןתוכניתג/ 14614קיבןץ דן08/08/2007
צפוןהגליל העליון, דןתוכניתג/ 4543קבוץ דן
צפוןהגליל העליון, דןתוכניתג/ 8209בית עלמין, קבוץ דן
צפוןהגליל העליון, דןתוכניתג/ 8239שרותי דרך ותדלוק, דן (גניזה)
צפוןהגליל העליון, דןתוכניתגע/ מק/ 001הרחבת בית עלמין קיים, קיבוץ דן05/10/2006
צפוןהגליל העליון, דןתוכניתגע/ מק/ 197תכנית פיתוח אזור מסחרי , דפנה
צפוןהגליל העליון, דןתוכניתגע/ מק/ 248שכונת הרחבה - קיבוץ דן
צפוןהגליל העליון, דןבקשה ועדה מקומיתגעל/ 2009306מתקן שידור משותף אדמות קיבוץ דן.