תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, כפר הנשיאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים147/ 05/ 2אנטנה
צפוןהגליל העליון, כפר הנשיאתוכניתג/ 12087כפר הנשיא - הרחבה קהילתית09/06/2002
צפוןהגליל העליון, כפר הנשיאתוכניתג/ 12153כפר הנשיא - הרחבה קהילתית
צפוןהגליל העליון, כפר הנשיאתוכניתג/ 16843כפר הנשיא - חלוקה למתחמי מגורים
צפוןהגליל העליון, כפר הנשיאתוכניתג/ 17625תכנון מחדש - קיבוץ כפר הנשיא05/08/2010
צפוןהגליל העליון, כפר הנשיאתוכניתג/ 19062מט"ש כפר הנשיא
צפוןהגליל העליון, כפר הנשיאתוכניתג/ 3367קבוץ כפר הנשיא15/10/1981
צפוןהגליל העליון, כפר הנשיאתוכניתג/ 4919חלוקת מגרשים מחדש כפר הנשיא30/10/1986
צפוןהגליל העליון, כפר הנשיאתוכניתג/ 52כפר הנשיא (הבונים)23/03/1951
צפוןהגליל העליון, כפר הנשיאתוכניתג/ 5614מפעל הידרואלקטרי כפר הנשיא06/12/1990
צפוןהגליל העליון, כפר הנשיאתוכניתגע/ מק/ 084איחוד וחלקוה בהסכמה, כפר הנשיא30/06/2005
צפוןהגליל העליון, כפר הנשיאתוכניתגע/ מק/ 100שינוי קו בנין, כפר הנשיא22/06/2006