תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, יראוןתוכניתג/ 11054שינוי יעוד - "יקב יראון"21/03/2002
צפוןהגליל העליון, יראוןתוכניתג/ 11936צמת חיבור לקיבוץ יראון
צפוןהגליל העליון, יראוןתוכניתג/ 12069דרך מס' 8966 חבור אביבים יראון
צפוןהגליל העליון, יראוןתוכניתג/ 13447קיבוץ יראון
צפוןהגליל העליון, יראוןתוכניתג/ 13646יראון - הרחבה קהילתית06/03/2006
צפוןהגליל העליון, יראוןתוכניתג/ 19942תחנת שאיבה לביוב יראון
צפוןהגליל העליון, יראוןתוכניתג/ 2866קבוץ יראון - (גניזה)
צפוןהגליל העליון, יראוןתוכניתג/ 328מושב יראון
צפוןהגליל העליון, יראוןתוכניתג/ 5108קיבוץ יראון29/05/1987
צפוןהגליל העליון, יראוןתוכניתג/ 7852קבוץ יראון14/07/1996
צפוןהגליל העליון, יראוןתוכניתג/ 91יראון06/09/1951
צפוןהגליל העליון, יראוןתוכניתגע/ מק/ 174איחוד וחלוקה , יקבי יראון
צפוןהגליל העליון, יראוןתוכניתמשצ/ 46יראון והסביבה