תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, מחניםבקשה ועדה מקומית3/ 13778לגיטמציה למבנה קיים ושימוש חורג למועדון.
צפוןהגליל העליון, מחניםתוכניתג/ 11814מחניים - הרחבה קהילתית
צפוןהגליל העליון, מחניםתוכניתג/ 11815מחניים - מתאר
צפוןהגליל העליון, מחניםתוכניתג/ 12838שדה תעופה ראש פינה / מחניים - בקשה לפרסום הודעה ע"פ סע' 77 , 78 לחוק.
צפוןהגליל העליון, מחניםתוכניתג/ 13063קבוץ מחניים הוראות בניה
צפוןהגליל העליון, מחניםתוכניתג/ 13122מחניים - הרחבה קהילתית01/08/2004
צפוןהגליל העליון, מחניםתוכניתג/ 15940סולם יעקב, קיבוץ מחניים07/10/2010
צפוןהגליל העליון, מחניםתוכניתג/ 17216מחנים - חלוקה למתחמי מגורים מרכז הישוב25/11/2010
צפוןהגליל העליון, מחניםתוכניתג/ 17682הרחבת חוות לולים - מחניים21/05/2012
צפוןהגליל העליון, מחניםתוכניתג/ 2447שטח למתקני טהור וביוב ורכוז גרוטאות לאזור תעשיה ר"פ (מחניים)29/06/1978
צפוןהגליל העליון, מחניםתוכניתג/ 2857בריכות חמצון בקבוץ מחניים
צפוןהגליל העליון, מחניםתוכניתג/ 3293קבוץ מחניים
צפוןהגליל העליון, מחניםתוכניתג/ 3891שנוי יעוד לתחנת תידלוק, מחניים - (גניזה)
צפוןהגליל העליון, מחניםתוכניתג/ 4211חלוקת מגרשיםם וקביעת כביש גישה לאזור תעשיה23/06/1983
צפוןהגליל העליון, מחניםתוכניתג/ 5151חלוקת מגרשים מחדש מחניים והסביבה
צפוןהגליל העליון, מחניםתוכניתג/ 6122שנוי יעוד לשרותי דרך -מחניים21/03/1991
צפוןהגליל העליון, מחניםתוכניתג/ 8018שנוי יעוד לתעשיה, מחניים
צפוןהגליל העליון, מחניםתוכניתג/ 8383תחנת דלק, מחניים
צפוןהגליל העליון, מחניםתוכניתג/ 8472דרך יציאה לכביש 90, מחניים
צפוןהגליל העליון, מחניםתוכניתג/ 9346צומת מחניים - הרחבת תיירות. שינוי למתאר, מחניים.10/12/1998
צפוןהגליל העליון, מחניםתוכניתגע/ מק/ 114איחוד וחלוקה , מחניים06/04/2006
צפוןהגליל העליון, מחניםתוכניתגע/ מק/ 125החלפת שטחים - צומת מחניים28/05/2008
צפוןהגליל העליון, מחניםתוכניתגע/ מק/ 165איחוד וחלוקה, מחניים09/11/2008
צפוןהגליל העליון, מחניםתוכניתמשצ/ 47מחניים והסביבה12/09/1991
צפוןהגליל העליון, מחניםישות כלליתעתמ/ 10/ 07/ 14599קיבוץ מחניים נגד ו. מחוזית צפון וכו'