תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, מעין ברוךבקשה ועדה מקומית12/ 13328שימוש חורג בחלק ממבנה חממה למכירה בגוש13328 חלקה 12
צפוןהגליל העליון, מעין ברוךבקשה ועדה מקומית13328/ 12שימוש חורג בחלק ממבנה חממה לשטח למכירת שתילים
צפוןהגליל העליון, מעין ברוךבקשה ועדה מקומית2007420שטח חורג מחממה חקלאית לאולם תצוגה של צמחי נוי בשטח של 373.75 מ"ר + שטח מכירות
צפוןהגליל העליון, מעין ברוךערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים220/ 10/ 2ערר בית מגורים+אירוח
צפוןהגליל העליון, מעין ברוךתוכניתג/ 12130תכנית מפורטת מעיין ברוך29/04/2002
צפוןהגליל העליון, מעין ברוךתוכניתג/ 12632תיירות, מעין ברוך
צפוןהגליל העליון, מעין ברוךתוכניתג/ 12729מעין ברוך - הרחבה קהילתית23/09/2004
צפוןהגליל העליון, מעין ברוךתוכניתג/ 12977מעין ברוך - לולים
צפוןהגליל העליון, מעין ברוךתוכניתג/ 15159קיבוץ מעין ברוך-שיוך דירות31/12/2006
צפוןהגליל העליון, מעין ברוךתוכניתג/ 16289חוות לולים - מעיין ברוך
צפוןהגליל העליון, מעין ברוךתוכניתג/ 23מעין ברוך03/01/1952
צפוןהגליל העליון, מעין ברוךתוכניתג/ 2421מעיין ברוך09/06/1977
צפוןהגליל העליון, מעין ברוךתוכניתג/ 4526חלוקת מגרשים מחדש07/06/1984
צפוןהגליל העליון, מעין ברוךתוכניתג/ 5557אזור תיירות ונופש מעיין ברוך15/05/1988
צפוןהגליל העליון, מעין ברוךתוכניתג/ 5697קבוץ מעין ברוך06/11/1990
צפוןהגליל העליון, מעין ברוךתוכניתגע/ מק/ 124מעין ברוך - תקנון עבור בינוי יח' אירוח באזור מגורים ג'.
צפוןהגליל העליון, מעין ברוךתוכניתגע/ מק/ 126חניון נופש ותיירות, מעין ברוך
צפוןהגליל העליון, מעין ברוךתוכניתגע/ מק/ 133חדרי ארוח, מען ברוך28/02/2006
צפוןהגליל העליון, מעין ברוךתוכניתגע/ מק/ 168איחוד וחלוקה, מעין ברוך09/11/2008
צפוןהגליל העליון, מעין ברוךבקשה ועדה מקומיתגעל/ 2008506שימוש חורג בקרקע חקלאית לצורך חניון לרכבים, 95 מקומות חניה עבור מתחם תיירות
צפוןהגליל העליון, מעין ברוךבקשה ועדה מקומיתמעיין ברוך 2008/ 575הקלה מקו בניין לכביש 909, שימוש חורג למסחר ומכירות בשטח של 20.0 מ"ר
צפוןהגליל העליון, מעין ברוךבקשה ועדה מקומיתמעין ברוך 2008/ 506בקשה להיתר בניה לשימוש חורג משטח חקלאי לשטח חניון רכבים 95 מקומות חניה עבור מת