תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, קדריםתוכניתג/ 18926תכנית מפורטת קיבוץ קדרים
צפוןהגליל העליון, קדריםתוכניתג/ 3173תחנת תידלוק -קדרים
צפוןהגליל העליון, קדריםתוכניתג/ 3577יעוד שטח לחצוב בהר קדרים11/08/1983
צפוןהגליל העליון, קדריםתוכניתג/ 4172קיבוץ קדרים - (גניזה)
צפוןהגליל העליון, קדריםתוכניתג/ 4367מחצבת קדרים01/11/1985
צפוןהגליל העליון, קדריםתוכניתג/ 4847קבוץ קדרים18/02/1990
צפוןהגליל העליון, קדריםתוכניתגנ/ 17291מכון סניקה, קיבוץ קדרים
צפוןהגליל העליון, קדריםתוכניתגע/ מק/ 221אזור לולים - קדרים
צפוןהגליל העליון, קדריםנושאקיבוץ קדרים- תכנית אב לביקיבוץ קדרים - תכנית אב לביוב