תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים085/ 09/ 2חדרי אירוח
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים116/ 08/ 2חריגה מהוראות תכנית
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים150/ 10/ 2בנית 30 יחידןות בכפר נופש
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים272/ 04/ 2הנחת קווי מים
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים279/ 04/ 2בית מגורים
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים816/ 09/ 2תביעה להיטל השבחה בתכנית ג'/11816
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים903/ 10/ 2תביעה בגין תכנית ג'/13580
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהתוכניתג/ 10561שטח חקלאי מיוחד - ללולים - שדה נחמיה28/08/2006
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהתוכניתג/ 11816תיירות פנינת הירדן06/04/2003
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהתוכניתג/ 13033שדה נחמיה - הרחבה קהילתית02/06/2004
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהתוכניתג/ 13061שדה נחמיה הוראות בניה10/11/2002
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהתוכניתג/ 16605אזור קהילה, קיבוץ שדה נחמיה
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהתוכניתג/ 16652תכנון מחדש שטח מגורים , שדה נחמיה10/03/2008
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהתוכניתג/ 18967מעבר הולכי רגל על נהר הירדן, שדה נחמיה
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהתוכניתג/ 19344מגרש מס' 81 - שדה נחמיה13/03/2012
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהתוכניתג/ 4277קיבוץ שדה נחמיה
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהתוכניתג/ 5795חניון שדה נחמיה28/07/1994
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהתוכניתג/ 7853קבוץ שדה נחמיה
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהתוכניתגע/ מק/ 065תיחום שטח הכניסה למושב שדה נחמיה
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהתוכניתגע/ מק/ 110איחוד וחלוקה מחדש, שדה אליעזר28/11/2005
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהתוכניתגע/ מק/ 128שינוי קו בנין והוראות בינוי, שדה נחמיה31/01/2007
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהתוכניתגע/ מק/ 176מעבר להולכי רגל על נהר הירדן
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהתוכניתגע/ מק/ 195הסדרת קווי מבנה , בית אבות סיעוד, שדה נחמיה
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהבקשה ועדה מקומיתשדה נחמיה 2008/ 562שימוש חורג בקרקע בשטח של 3162 מ"ר לגן ארועים