תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 11568הרחבת מגורים, לבון, מתאר 1
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 12576שינוי לתכנית ג/ 8384 לבון מכללה וגני תעשיה20/10/2003
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 12712לבון תכנית הרחבת דרכים וחלוקה מחדש14/12/2004
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 13494שינוי מס' 30 לתמ"מ 2 - לבון
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 13545לבון - שינוי לג/במ/14602/02/2004
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 15059תוספת זכויות בניה במגרש 32, לבון09/07/2006
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 15350קביעת הוראות חדשות בשטח התכנית, לבון
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 16551תוספת זכויות בניה ושינוי קו בנין במגרש 18, לבון11/11/2008
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 16800הרחבת היישוב לבון
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 19622הגדלת אחוזי בניה ושינוי הוראות בניה במגרש 204, לבון01/11/2012
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 19819הגדלת אחוזי בניה במגרש 137 לבון
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 19820הגדלת אחוזי בניה ושטחי בניה ושינוי קווי במגרש 21, לבון
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 19959הגדלת אחוזי בניה ושטחי בניה במגרש 207, לבון
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 20316הגדלת אחוזי בנייה ושטחי בנייה,מגרש 245 - לבון.
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 4944קיבוץ לבון - (גניזה)
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 7473שנוי יעוד למצפור ומסעדב, לבון.13/10/1996
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 8384גני תעשיה, לבון15/08/1996
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ במ/ 146לבון15/11/1993
צפוןמשגב, לבוןתוכניתגנ/ 17332שינוי אחוזי בנייה במגרש 53, לבון
צפוןמשגב, לבוןתוכניתגנ/ 17333שינוי אחוזי בנייה במגרש 197, לבון26/11/2009
צפוןמשגב, לבוןתוכניתגנ/ 17931תוספת שטחי שרות ושנוי קו בניין, לבון29/08/2010
צפוןמשגב, לבוןתוכניתגנ/ 17978הגדלת שטחי בניה במגרש מס' 135, לבון16/09/2010
צפוןמשגב, לבוןתוכניתגנ/ 18262הגדלת אחוזי בניה במגרש 201, לבון10/04/2011
צפוןמשגב, לבוןתוכניתגנ/ 18301הגדלת שטחי בניה במגרש מס' 126, לבון10/04/2011
צפוןמשגב, לבוןתוכניתגנ/ 18314מגרש מס' 19, לבון17/03/2011
צפוןמשגב, לבוןתוכניתגנ/ 18382הגדלת אחוזי בניה, שנוי קווי בנין ומתן לגיטימציה לבריכת שחיה, לבון17/03/2011
צפוןמשגב, לבוןתוכניתגנ/ 18510שינוי הנחיות בניה במגרש 206, לבון
צפוןמשגב, לבוןתוכניתגנ/ 18598הגדלת אחוזי ושטחי בניה ושנוי קווי בנין, לבון07/11/2011
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמק/ מש/ 146/ 1מבני צביבור שינוי לג / במ / 146 , לבון05/05/2002
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 12712/ 1שינוי קו בנין והוראות אדריכליות , לבון09/01/2006
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 146/ 1תוכנית מש/ מק/ 146/ 109/12/1999
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 146/ 10שינוי קו בנין, מגרש 34, לבון
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 146/ 2תוכנית מש/ מק/ 146/ 204/12/2001
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 146/ 2/ 1תכנית לשינוי קו בנין צידי שמאלי-במגרש 192-לבון
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 146/ 5שינוי קו בניין מגשר 50 , לבון
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 146/ 7שינוי קו בנין, מגרש 22, לבון30/09/2009
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 146/ 8שינוי קווי בנין, מגרש 40, לבון
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 146/ 9שינויקו בנין, מגרש 14, לבון11/06/2009
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 4/ 146שינוי קו בנין , לבון
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 8384/ 1להגדיל ולתחום מחדש שטח המוגדר כשצ"פ בתכנית ג / 8384 שתוקף - ושינוי קו בנין צדד
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 8384/ 2תוכנית מש/ מק/ 8384/ 2
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 97/ 180שינוי לתכנית לבון - מכללה וגני תעשיה ג / 8384 מצפה לבון
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 99/ 103/ אלבון - תכנית הרחבת דרכים וחלוקה מחדש. מתאר 1
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ גבמ/ 146/ 009הרחבת דרכים וחלוקה מחדש, לבון
צפוןמשגב, לבוןתוכניתתממ/ 2/ 30תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, מס' תמ"מ 2, שינוי מס' 30 - הגדלת הישוב לבון18/05/2004
צפוןמשגב, לבוןתוכניתתממ/ 2/ 33תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, מס' תמ"מ 2, שינוי מס' 33 - הגדלת הישוב לבון14/12/2004