תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, הר חלוץערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים153/ 11/ 2הוספת אנטנה לשידור סלולרי על עמוד חשמל קיים
צפוןמשגב, הר חלוץתוכניתג/ 10077שיקום מחצבת הר חלוץ23/09/2004
צפוןמשגב, הר חלוץתוכניתג/ 10902הר חלוץ, שינוי למתאר,04/09/2003
צפוןגלילית מחוז צפון, משגב, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, הר חלוץ, מקומית מחוזית מחוז הצפוןתוכניתג/ 16390הרחבת הר חלוץ12/05/2009