תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כרכםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים097/ 04/ 2לגיטימציה של מבנה קיים
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כרכםתוכניתג/ 13005כרכום ביתני אירוח08/06/2005
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כרכםתוכניתג/ 13749כרכום - בית עלמין
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כרכםתוכניתג/ 15265כרכום- הרחבת הישוב18/11/2008
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כרכםתוכניתג/ 16207בית עלמין , כרכום16/07/2012
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כרכםתוכניתג/ 18196הגדלת מגרשי מגורים, כרכום16/07/2012
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כרכםתוכניתג/ 2276מחצבת כורכום ליד עברון23/02/1978
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כרכםתוכניתג/ 4666ישוב קהילתי כרכום
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כרכםתוכניתג/ 4984ישוב קהילתי כרכום27/02/1994
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כרכםתוכניתג/ 6512שינוי יוד לשטח חקלאי מיוחד
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כרכםתוכניתג/ 9741שנוי יעוד לאזור חקלאי מיוחד, ליד כרכום14/10/1999
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כרכםתוכניתגנ/ 15941מגרש 53, כרכום
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כרכםתוכניתגע/ מק/ 036קביעת הוראות בניה, כרכום
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כרכםתוכניתגע/ מק/ 072שינוי קו בנין הקבועים בתכנית, כרכום17/09/2003
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כרכםתוכניתגע/ מק/ 135שינוי קו בנין, מגרש 114, כרכום25/09/2006