תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, עמירתוכניתג/ 13217עמיר - הרחבה קהילתית
צפוןהגליל העליון, עמירתוכניתג/ 17288הרחבת הישוב והסדרת יעודי הקרקע - קיבוץ עמיר
צפוןהגליל העליון, עמירתוכניתג/ 19207הרחבת הישוב והסדרת יעודי קרקע - קיבוץ עמיר
צפוןהגליל העליון, עמירתוכניתג/ 4555תוכנית מפורטת קיבוץ עמיר01/09/1994
צפוןהגליל העליון, עמירתוכניתג/ 4556חלוקת מגרשים מחדש29/03/1985
צפוןהגליל העליון, עמירתוכניתג/ 8342קבוץ עמיר19/06/1997
צפוןהגליל העליון, עמירתוכניתגע/ מק/ 182איחוד וחלוקה אזור מבני משק, קיבוץ עמיר31/08/2009