תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, כפר סאלדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים819/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/7541 , ג/13203 , ג/13206
צפוןהגליל העליון, כפר סאלדתוכניתג/ 12405הרחבת קיבוץ כפר סאלד
צפוןהגליל העליון, כפר סאלדתוכניתג/ 13203כפר סולד שכונה קהילתית13/03/2007
צפוןהגליל העליון, כפר סאלדתוכניתג/ 15167כפר סאלד- אזור תעשיה ,תירות בילוי ונופש ,חקלאי מיוחד,
צפוןהגליל העליון, כפר סאלדתוכניתג/ 17028קיבוץ כפר סולד05/08/2010
צפוןהגליל העליון, כפר סאלדתוכניתג/ 18653שיוך חלוקה למתחמים - קיבוץ כפר סאלד13/03/2012
צפוןהגליל העליון, כפר סאלדתוכניתג/ 7541קבוץ כפר סאלד03/12/1995
צפוןהגליל העליון, כפר סאלדתוכניתג/ 7542תוואי דרך אזורית, שמיר - כפר סאולד
צפוןהגליל העליון, כפר סאלדתוכניתג/ 8134שנוי יעוד לתיירות ונופש, כפר סאלד
צפוןהגליל העליון, כפר סאלדתוכניתג/ 8135שנוי יעוד לשרותי דרך, כפר סאלד09/03/2004
צפוןהגליל העליון, כפר סאלדתוכניתגע/ מק/ 172שינוי הוראות קווי בנין, כפר סאלד18/08/2011