תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 10529שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, חג'אג'רה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 11590שינוי יעוד ממגורים למבנה ציבור בחג'אג'רה02/09/2001
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 1690ערב אל חג'ג'רה18/07/1974
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 1919חלוקת מגרשים לבניה -ערב חג'ג'רה23/03/1975
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 1920חלוקת מגרשים לבניה -ערב חג'ג'רה05/06/1975
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 1921חלוקת מגרשים לבניה -ערב חג'ג'רה05/06/1975
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 2237חלוקת מגרשים לבניה -ערב חג'ג'רה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 2508חלוקת מגרשי בניה -ערב חגג'רה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 2512חלוקת מגרשים לבניה -ערב חג'ג'רה02/08/1979
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 2613שנוי יעוד ערב חג'ג'רה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 2813חלוקת מגרשי בניה -ערב חג'ג'רה20/07/1978
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 2882חלוקת מגרשים -ערב חג'ג'רה07/09/1978
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 3328חלוקת קרקע לבית קברות, ערב חג'ג'רה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 3468שינוי יעוד וחלוקה - חגגרגרה09/01/1989
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 3481יעוד למגורים, שטחים למבני צבור וחלוקת מגרשים לבניה, ערב חג'ג'רה18/02/1988
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 4539שינוי יעוד למגורים חג'רג'רה - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 4706חלוקת מגרשים לבניה, ערב חאג'ג'רה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 4819שנוי יעוד למלאכה ותעשיה זעירה (מפעל בלוקים) ערב חג'ג'רה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 6601יעוד שטח לתעשיה מפעל בלוקים, חג'אג'רה (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 7200חלוקת מגרשים מחדש -חג'ג'רה05/04/1992