תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, מגידו, דליהתוכניתג/ 17903קיבוץ דליה
צפוןיזרעאלים, מגידו, דליהתוכניתג/ 390קבוץ דליה12/01/1978
צפוןיזרעאלים, מגידו, דליהתוכניתג/ 4247חלוקת מגרשים מחדש03/05/1984
צפוןיזרעאלים, מגידו, דליהתוכניתג/ 5514בריכות אידוי לשפכי בית חרושת זוהר דליה
צפוןיזרעאלים, מגידו, דליהתוכניתג/ 8038קיבוץ דליה29/08/1996
צפוןיזרעאלים, מגידו, דליהתוכניתיז/ מק/ 8038/ 01איחוד וחלוקה, קיבוץ דליה26/04/2006