תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים018/ 11/ 2תשריט חלוקה חח/15983
צפוןיזרעאלים, שפלת הגליל, כעביה טבאש-חג'אג', תמרהישות כללית05/ המ/ 75סעיף 197(ב) תכנית ג/ 2775 תמרה, ג/ 2755 ערב אל כעביה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים066/ 09/ 2שימוש חורג מלול ל- 2 יחידות
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים094/ 11/ 2הקמת מבנה ציבורי
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומית1/ 10342בקשה לאישור ללא תשריט חלוקה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומית10342/ 1/ זבקשה להיתר ללא תשריט איחוד וחלוקהעל פיסעיף 137
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומית10342/ 1/ חבקשה עפ"י סעיף 137 לחוק בכעביה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים132/ 04/ 2מגורים - שתי יחידות
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים144/ 05/ 2בית מגורים חדש
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים186/ 08/ 2תשריט חלוקה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים311/ 11/ 2שימוש חורג במבנה קיים חדרי שיזוף וחדרי מסאג'
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומית8/ 10317סלקום ישראל בע"מ
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומיתא/ 1-10342בקשה לאישור ללא תשריט חלוקה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתא/ 43תכנית אב כעביה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומיתב/ 1-10342אישור בקשה להיתר ללא תשריט חלוקה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 10048מרכז תיירותי למורשת הבדואית, שינוי למתאר, כעביה - טאבש27/06/2002
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומיתג/ 10342-1בקשה לאישור ללא תשריט איחוד וחלוקה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 11351שינוי במע'ר דרכים וחלוקה למגרשים
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 11572שינוי יעוד ממגורים למבנה ציבור בטבאש30/09/2001
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 11591שינוי יעוד ממגורים למבנה ציבור בכעביה16/08/2001
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 11969שינוי יעוד למגורים וחלוקה למגרשים בכעבייה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 12085שנוי יעוד ממגורים למבני ציבור10/07/2003
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 12465שינוי יעוד משצ"פ למגורים - כעביה טבאש
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 13164תכנית מתאר כעביה טבאש חג'ג'רה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 13287כעביה - שינוי תואי דרך
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 13692שינוי יעוד למבנה ציבור והסדרת דרך גישה בכעביה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 14049התווית נגישות לאזור תעשיה-רמת השופט:
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 14052שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים-כעביה:
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 14248כביש מחבר עדי הרדוף כעביה:
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 14770שינוי יעוד מחקלאי למגורים וחלוקת קרקע, חג'אג'רה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 15369שנוי יעוד מחקלאי למגורים בצמוד לכעביה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג', עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 15371קטע מחבר כעבייה - בית לחם הגלילית, דרך נופית
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 15628כעביה-שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 15983ביטול דרכים קיימות, אזור מגורים, חג'ג'רה05/02/2009
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 16172שינוי ייעוד משצ"פ לאזור מגורים בחג'ג'רה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 16672מבני ציבור ומגורים, כעביה05/02/2008
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 16676מתקן הנדסי, שכונת חג'אג'רה, כעביה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 16972שינוי יעוד משצ"פ למגורים, קעבייה12/05/2009
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 17326כביש חיבור כעבייה דרום - טבאש
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 17327כביש מחבר כעבייה בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 1754תחום הבניה -ערב אל קעביה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 18271שנוי יעוד מחקלאי למגורים והצעת דרכים, כעביה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 18413שנוי יעוד מחקלאי למגורים והצעת דרכים, קעביה טבאש
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 1918כביש גישה לרכוזי בדווים -כעביה חג'ג'רה27/10/1977
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 20034אירוח כפרי - כפר טבאש.
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 2755רכוז בדואים בערב אל כעביה13/11/1980
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 4377שינוי יעוד למגורים
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 4824כביש גישה לרכוזי בדווים, כעבייא וחג'ג'רה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 4975שינוי יעוד למבנה צבורי (מסגד)01/08/1985
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 5290שינוי יעוד לבית קברות - כעבייה22/01/1990
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 5401שינוי יעוד למבנה צבורי
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 5728שנוי יעוד למגורים, כעבייה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 5748הזזת תואי כביש מוצע
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 5822שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 6874שנוי לתכנית המתאר ג / 2755 - כעביה טבאש25/06/2001
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 7628שנוי יעוד לאזור ספורט, כעביה01/11/1993
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 8044שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור ספורט, כעביה10/12/2001
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתגנ/ 18514הסדרת יעודי קרקע, קעביה, טבאש, חג'אג'רה13/03/2012
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתגנ/ 18615שנוי יעוד ממבני ציבור למגורים מסחר מבנים ומוסדות ציבור, כעביה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומיתד1/ 10342לגיטמציה לשתי קומות מחסן ועמודים
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומיתה/ 1-10342אישור תשריט ללא חלוקה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומיתו1/ 10342לגיטמציה למבנה מגורים
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 13481/ 05שינוי קו בנין בחלקה 46, חג'אג'רה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 1921/ 01שינויים נקודתיים מגרש A, חג'אגרה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 2512/ 01שינוי קווי בנין, חג'אגרה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 3481/ 03שינוי קו בנין , כעביה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 3481/ 04שינוי קו בניין קדמי מגרש 35 , חג'אג'רה15/04/2007
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 3481/ 05שינוי בקווי בנין בחלקה 46, חג'אג'רה28/05/2008
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 4836/ 01שינוי בקווי בניין , איחוד וחלוקה מחדש , כעביה05/07/2007
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 4836/ 02שינוי בקו בניין - כעבייה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 6874/ 01שינוי קו בנין, כעביה19/06/2005
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 6874/ 03איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין, כעביה13/06/2006
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 6874/ 08שינוי בקווי בניין , כעביה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 6874/ 10שינוי תוואי דרך מס' 11 , כעביה - חג'אג'רה - טבאש24/06/2007
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 6874/ 12כעביה דרום. איחוד וחלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית.
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 6874/ 13איחוד וחלוקה מחדש ושינוי קו בניין.
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 6874/ 14לגיטימציה למבנה קיים, במגרש 119, כעבייה - טבאש- חג'אג'רה09/11/2008
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 6874/ 19טיחוד וחלוקה ושינוי קו בנין, כעבייה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 6874/ 22שינוי קו בנין ותכסית, כעביה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 6874/ 23שינוי נקודתי , במגרש 23ב' כעבייה17/11/2010
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 6874/ 24איחוד וחלוקה בהסכמה, כעביה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 6874/ 25שינוי קוו בנין, כעביה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 6874/ 28שינוי קו בנין, כעביה - חג'אגרה, טבאש10/05/2012
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 6874/ 30שינוי גודל מגרש מינימלי בהתאם להוראות סעיף 62א (א),7,5 , כעביה טבאש
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומיתכעביב 2007/ 0197סגירת קומת עמודים למגורים תוספת בקומת קרקע, הוספת מגורים בבית קיים בק-א