תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים119/ 05/ 2מגורים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים285/ 11/ 2מערכת פוטו וולטאית על גג רעפים קיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים903/ 09/ 2פגיעה בנכס
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 11221אלוני אבא - הרחבה דרומית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 11594שינוי יעוד אלוני אבא, מתאר 103/11/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 13553שינוי יעוד מציבורי למגורים באלוני אבא22/03/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 15740בריכת זרוע, מתקן הנדסי, ליד אלוני אבא22/05/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 17763תעשיה 2007, אלוני אבא
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 17764תעשיה 2008, אלוני אבא
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 20323הגדלת אחוזי בנייה במגרש 28 באלוני אבא.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 249אלוני אבא (במאבק)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 2799מושב אלוני אבא10/09/1981
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 3207שטח מגורים באלוני אבא10/04/1995
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 3369ביטול חלקות וחלוקתן מחדש - אלוני אבא10/09/1981
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 5118דרך מקשרת בשמת טבעון - אלוני אבא.04/03/1990
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 980שמורת טבע יערות אלוני אבא11/09/1969
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתיז/ מק/ 11594/ 03שינוי הוראות בינוי, אללוני אבא28/05/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתיז/ מק/ 11594/ 04שינוי בהוראות הבינוי, אלוני אבא27/11/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתיז/ מק/ 2002/ 40שינוי יעוד מציבורי למגורים, אלוני אבא
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתיז/ מק/ 2799/ 01איחוד וחלולקה באזור מלאכה, אללוני אבא27/09/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתיז/ מק/ 2799/ 02שינוי קו בניין - מגרש 39 , אלוני אבא16/04/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתיז/ מק/ 2799/ 07הסדרת אזור המגורים שטחי מבני ציבור שטחים פתוחים ומערכת דרכים באזורי מגורים ב25/11/1997
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתיז/ מק/ 2799/ 08שינוי קו בנין במגרש 55, אלוני אבא28/02/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתיז/ מק/ 2799/ 10הסדרת מגרש 128, אלוני אבא
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתיז/ מק/ 2799/ 23איחוד וחלוקה, אלוני אבא20/02/2000
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתיז/ מק/ 3207/ 01הוראות בדבר הנחת קווי חשמל, אלוני אבא12/06/2003
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתיז/ מק/ 3257/ 01הוראות להנחת קו חשמל, אלוני אבא