תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, מגידוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים045/ 11/ 2אושר בעקבות המלצת משרד החקלאות למחסן בלבד : מחסן חקלאי בשטח 20 מ"ר במטע זיתים
צפוןיזרעאלים, מגידוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים077/ 03/ 2בנית דיר צאן
צפוןיזרעאלים, מגידוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים110/ 02בקשה להקמת מחסן חקלאי
צפוןיזרעאלים, מגידוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים290/ 08/ 2בניה של מתקן הנדסי
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 12257מטווח גו'ערה22/03/2004
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 12412קבוץ מגידו31/08/2005
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 16265יד לבנים - מרכז אזורי, מגידו
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 17193גן לאומי - תל מגידו
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 17367שיוך קיבוץ מגידו17/03/2011
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 1772תחנת דלק ושרותי דרכים -מגידו11/09/1977
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 18136מנחת חקלאי, מגידו
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 2739קבוץ מגידו
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 2800מרכז מואז'-מגידו20/02/1992
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 334מפורטת מגידו
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 4480מלאכה ותעשיה זעירה - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 4736חלוקת מגרשים מחדש, קיבוץ מגידו29/08/1986
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 6130קבוץ מגידו26/03/1992
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 645גן לאומי תל מגידו09/12/1965
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 6831אתר תיירות ושירותי דרך27/04/1995
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 6843דרך מס' 65 קטע אל ביירה מגידו
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 6879שינוי יעוד למגורים מושירפה14/11/1993
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 8235שינוי תוואי דרך,שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור חקלאי,שינוי לג/ 6879 מושירפה27/04/1995
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 9524שמורת טבע, נחל דליה ויובליו.06/03/2006
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתיז/ מק/ 12412/ 04שינוי קוו בנין, קיבוץ מגידו13/09/2012
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתיז/ מק/ 2800/ 01הגדלת שטחים לצרכי ציבור במתחם מגידו
צפוןיזרעאלים, מגידובקשה ועדה מקומיתיזר/ 20090468שימוש חורג מהיתר משנת 1977 - מבנה תעשיית בלוקים לגן ארועים.
צפוןיזרעאלים, מגידובקשה ועדה מקומיתמגידו 2007/ 0459לגליזציה למבנים קיימים בתחום גן לאומי מגידו
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתמשצ/ 55אדמות חקלאיות בכביש הסרגל וגבעת השקדים