תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אלקושתוכניתג/ 11550אלקוש - שינוי יעוד לאזור תיירות ונופש, מתאר 1
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אלקושתוכניתג/ 12689מושב אלקוש שינוי לתכנית מפורטת ג/ 265313/03/2007
צפוןמעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, פסוטה, אלקושתוכניתג/ 14337דינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד, שפ"פ ודרך חקלאית08/02/2010
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אלקושתוכניתג/ 15613שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, אלקוש
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אלקושתוכניתג/ 167דיר אל קסי (אלקוש)20/10/1955
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אלקושתוכניתג/ 16857תיירות ונופש, אלקוש
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אלקושתוכניתג/ 17356יחידות אירוח כפרי ופעילות תיירותית, מושב אלקוש
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אלקושתוכניתג/ 17435יערות אלקוש מעלות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אלקושתוכניתג/ 17464שינוי יעוד השטח מחקלאי ודרכים לשטח מלונאות ונופש ודרכים, מושב אלקוש
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אלקושתוכניתג/ 18987קביעת יעוד למבני משק להסדרת לולי הטלה, אלקוש
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אלקושתוכניתג/ 19637קביעת יעודי קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה אלקוש
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אלקושתוכניתג/ 2653מושב אלקוש
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אלקושתוכניתג/ 4563מושב אלקוש
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אלקושתוכניתג/ 8429שמורת טבע ברכות אלקוש20/01/1999
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אלקושתוכניתג/ 9870שינוי יעוד מאזור חקלאי למתקן הנדסי,בבריכות אלקוש19/05/1999
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אלקושתוכניתגנ/ 17960נחלה מספר 120, מושב אלקוש16/12/2010
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אלקושישות כלליתש/ 57/ 21שמורת טבע ברכת אלקוש מתוקף תוכנית ג/ 8429