תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, רמת דודבקשה ועדה מקומית17416/ 2דיר כבשים ואורווה ליד רמת דוד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, רמת דודתוכניתג/ 11489רמת דוד, מתאר 106/04/2003
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, רמת דודתוכניתג/ 11595הרחבת בי"ס קישון רמת דוד28/01/2002
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, רמת דודתוכניתג/ 15064שיוך דירות - רמת דוד04/09/2007
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, רמת דודתוכניתג/ 3086תוכנית מס' 308605/05/1983
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, רמת דודתוכניתג/ 3370ביטול חלקות וחלוקתן מחדש - רמת דוד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, רמת דודתוכניתג/ 7425קבוץ רמת דוד27/02/1994
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, רמת דודתוכניתג/ 7960שנוי יעוד למבני ציבור בי"ס אזורי קישון, רמת דוד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, רמת דודתוכניתיז/ מק/ 11595/ 01שינוי קו בנין צידי, רמת דוד25/09/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, רמת דודתוכניתיז/ מק/ 15064/ 03איחוד וחלוקה - רמת דוד