תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים181/ 11/ 2לגיטימציה לשינוי חומר עמודי פרגולה מעץ לבטון
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתג/ 10860הסדרת השטחים ופתוחם בתחום קבוץ שריד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתג/ 12233אזור תעשייה שריד07/03/2002
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתג/ 12406הוראות בניה קבוץ שריד27/08/2002
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתג/ 12407קבוץ שריד - מתאר02/08/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתג/ 12748אזור לחוות לולים26/06/2003
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתג/ 1488קבוץ שריד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתג/ 16754חוות לולים , קיבוץ שריד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתג/ 18671הסדרת מערכת דרכים במתחם מפעלי העמק ובית עלמין, שריד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתג/ 18981הסדרת מערכת דרכים במתחם מפעלי העמק ובית העלמין, קיבוץ שריד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתג/ 4635תחנת תידלוק23/03/1986
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתג/ 8353קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים - קיבוץ שריד -(גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתיז/ מק/ 12407/ 02איחוד וחלוקה , קיבוץ שריד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתיז/ מק/ 12407/ 04הרחבת אזור משקי לצורך בנית מתקן הנדסי, שריד13/01/2010