תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים247/ 09/ 2בניית לול
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריבקשה ועדה מקומית5/ 17620שימוש חורג לבית מלאכה לתכשטים.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 1026/ אקביעת הסדר תכנון להתיישבות13/05/1971
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 10403כביש גישה לגן לאומי ציפורי - עוקף מושב ציפורי, שינוי למתאר22/07/2003
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 10660ציפורי - סעיף 77
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 10820שינויים בנחלות 43, 55, 78 במושב ציפורי24/05/2001
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 11067תחנת תדלוק בכניסה לציפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 11186גן לאומי ציפורי - מבואות הכניסה ציפורי23/10/2000
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 11511שינוי יעוד משמורת טבע לאזורים משקיים מושב ציפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 11837גן לאומי - יער ציפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 1239אתר התיאטרון הרוומי והמצודה מימי הביניים -ציפורי20/06/1974
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 12964מושב ציפורי - לולים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 12978שטח חקלאי מיוחד, הקמת לול מושב ציפורי27/05/2003
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 15183בריכת ציפורי 3, ציפורי21/07/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 15875מתקן הנדסי בתחום ריש לקיש גן לאומי ציפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 15932העתקת 6 מגרשי מגורים, ציפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 17047מגרשים 243-248, מושב ציפורי24/09/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 17074גן לאומי, ציפורי
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, נצרת, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 17183יער ציפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 17627מרכז שדה חינוכי, ציפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 17994גן לאומי, ציפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 18468שמושי פל"ח בראש נחלה, ציפורי11/09/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 19421שימוש פל"ח בראש נחלה מס' 95 ציפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 19893החלפת שטחים אזור מבני משק ואזור חקלאי - ציפורי
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, נצרת, עמק יזרעאל, ריינה, צפוריתוכניתג/ 20449מתחם 14 - מתחם תעסוקה עירוני, נצרת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 2318תחנת דלק באזור צפורי04/01/1979
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 234צפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 2463מושב ציפורי30/10/1994
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 3037מוסד חנה הקדושה -צפורי25/10/1979
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 4883אזור תעשיה, צפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 5213שנוי יעוד למגורים23/10/1988
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 5335שינוי יעוד לתחנת תידלוק - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 6650מחנה נוער קק"ל צפורי - ריש לקיש.16/01/1992
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 6754שנוי יעוד למבני משק. - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 7693שנוי יעוד מחקלאי למגורים, ציפורי02/12/1993
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 8001שנוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מגורים, ציפורי24/11/1994
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 8391גן לאומי ציפורי - הרחבה.21/06/1998
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 8466שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מבני משק, ציפורי19/06/1997
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 9075תכנית מתאר - מושב ציפורי.08/03/1998
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתיז/ מק/ 10820/ 01החלפת שטחים בייעוד חקלאי ומגורים בנחלה 78 , מושב ציפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתיז/ מק/ 3037/ 01שינוי קו בנין, ציפורי11/04/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתיז/ מק/ 9075/ 01איחוד וחלוקה מחדש, ציפורי14/03/2002
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתיז/ מק/ 9075/ 02שינוי יעוד ממגורים ב' לשצ"פ, ציפורי31/05/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתיז/ מק/ 9075/ 05שינוי מיקום שטחים ביעוד מגורים, ציפורי30/06/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתיז/ מק/ 9075/ 07שינוי הוראות בינוי וקו בנין, ציפורי22/03/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתיז/ מק/ 9075/ 09איחוד וחלוקה בהסכמה, ציפורי07/10/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתיז/ מק/ 9075/ 10איחוד וחלוקה של שטח המגורים, ציפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתיז/ מק/ 9075/ 11החלפת שטחי ציבור11/12/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתיז/ מק/ 9075/ 13מושב ציפורי החלפת שטחים איזור מבני משק ואזור חקלאי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתיז/ מק/ 9075/ 14שינוי גאומרטטים בשטח המיועד למגורים, איחוד וחלוקה מחדש , ציפורי15/10/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתיז/ מק/ 9075/ 15פיצול נחלה מס' 37, ציפורי14/10/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתמשצ/ 100תכנית הסדרי רישום, ציפורי והסביבה14/12/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריבקשה ועדה מקומיתציפורי 1002/ 2007שימוש חורג מתכנית - שירותי בריאות לצימרים וח. הארחה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריבקשה ועדה מקומיתציפורי 2006/ 0046שימוש חורג מלול בהיתר מס' 5846 למיזם תיירותי הכולל בית בד זעיר הדרכה ותצוגה