תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים285/ 05/ 2התנגדות לאנטנה סלולרית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתתוכניתג/ 14218תכנית מתאר קיבוץ גבת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתתוכניתג/ 16973תכנית מתאר - קיבוץ גבת24/03/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתתוכניתג/ 183אחוד השכון (יפעת )גבת20/10/1955
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתתוכניתג/ 2460קבוץ גבת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתתוכניתג/ 3955לולי עופות לרביה קבוץ גבת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתתוכניתג/ 4079קבוץ גבת - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתתוכניתג/ 6653שנוי יעוד, קבוץ גבת - (גניז ה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתתוכניתג/ 7127קבוץ גבת שינוי לג / 2460 ו-ג / 337001/01/1995
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתתוכניתיז/ מק/ 7127/ 01איחוד וחלוקה, גבת05/10/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתתוכניתיז/ מק/ 7127/ 02איחוד וחלוקה לתכנון מחדש של אזורי תעשייה והאחסנה , קבוץ גבת26/03/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתתוכניתיז/ מק/ 7127/ 03שינוי בקו בניין קדמי , קיבוץ גבת30/06/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתתוכניתיז/ מק/ 7127/ 04שינויים נקודתיים באזור מגורים, גבת