תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםערר על החלטת ולקחש"פ06/ חש/ 5ערר על החלטת ולקחש"פ בדונה בתכנית ג/ 15140
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםבקשה ועדה מקומית16839/ 2שימוש חורג בשטח חקלאי למטרת חניה לשרות המכללה האקדמית עמק יזרעאל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים189/ 06/ 2התנגדות לתוספת בניה לבית מגורים קיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 10637מפעל בטון מובא - שינוי למתאר, תל עדשים.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 11060שינוי יעוד מקרקע חקלאית למבנים משקיים-תל-עדשים21/05/2002
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 11403תיירות 2000 - תל עדשים, מתאר 1
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 11491תל עדשים05/05/2003
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 115תל עדשים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 11512שטח לאכסון ומחזור גרוטאות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 11554פיצול נחלה בתל עדשים משפ' שולווס
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 11862שינוי יעוד למגורים ב' במגרש מגורים א', תל עדשים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 11967הוראות בדבר הנחת חשמל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 12017מבני משק ומלאכה תל עדשים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 12821שיקום מחפורת תל-עדשים05/05/2003
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 13430מבני משק07/09/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 13645תל-עדשים08/06/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 1413שנוי יעוד -תל עדשים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 15140מלאכה וחדרי אירוח, משק עוז, תל עדשים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 16748מט"ש תל עדשים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 17174מט"ש תל עדשים07/10/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 18537שימושי פל"ח בראש נחלה - תל עדשים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 1909מחצבת בזלת בתל עדשים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 283מרכז תרבותי תל עדשים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 6119שינוי יעוד לתעשיה בית הבד - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 7577איתור שטח לחוות לולים לרביה (כבד), תל עדשים23/02/1995
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 7691שנוי יעוד לתחנת תידלוק, תל עדשים - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 8144קטע תל עדשים - נצרת עילית, דרך מס' 6021/06/1998
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 8233שנוי יעוד משטח חקלאי לאיזורים משקיים, תל עדשים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 8449שינוי מרווח אחורי בגוש 16832 בחלק מחלקה 11 תל עדשים.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 9412הרחבת אזור המיועד למכללת עמק יזרעאל, תל עדשים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 9525הוספת 6 יח' דיור ושינוי יעוד מאזור ציבורי לאזור מגורים וציבורי פתוח.22/05/1998
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 9529שינוי יעוד ממגורים א' למגורים ב', שינוי למתאר, תל עדשים.19/02/1998
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ במ/ 54תל-עדשים08/10/1992
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתיז/ מק/ 054/ 04שינוי בהוראות בניה, תל עדשים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתיז/ מק/ 54/ 01תוכנית יז/ מק/ 54/ 0104/12/2000
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתיז/ מק/ 54/ 02הוראות בינוי נוף ופיתוח להרחבת שטחי מגורים, תל עדשים.14/08/2001
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתיז/ מק/ 54/ 03הרחבת דרך מס' 151, תל עדשים01/12/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתיז/ מק/ 54/ 04שינוי הוראות בינוי, שכונת ההרחבה, תל עדשים14/02/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתיז/ מק/ 54/ 05שינוי בקו בנין תל עדשים16/06/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתיז/ מק/ 54/ 06שינוי קו בנין במגרש 2344, תל עדשים19/01/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתיז/ מק/ 54/ 07תוספת יח"ד , תל עדשים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתיז/ מק/ 54/ 10ניוד שטחים, איחוד וחלוקה בהסכמה, תל עדשים30/05/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתיז/ מק/ 54/ 11הסדרת בינוי בנחלה , תל עדשים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתיז/ מק/ 54/ 13התאמת גבולות מגרשים, חלוקה ושינוי קווי בנין, תל עדשים07/09/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתיז/ מק/ 54/ 14התאמת גבולות מגרשים , חלוקה ושינוי קווי בנין, תל עדשים07/09/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתיז/ מק/ 54/ 15החלפת שטחים , התאמת גבולות מגרשים, חלקוה ושינוי קווי בנין, תל עדשים07/09/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתיז/ מק/ 54/ 16איחוד וחלוקה - החלפת שטחים , תל עדשים18/08/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתיז/ מק/ 9525/ 01החלפת שטחים , איחוד וחלוקה בהסכמה, ושינוי קו בנין, תל עדשים31/08/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתמשצ/ 34תכנית מס' משצ/3427/07/1988