תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, מגידו, אליקיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים219/ 11/ 2תוכנית שינויים פנימיים
צפוןיזרעאלים, מגידו, אליקיםתוכניתג/ 10646מתקני שאיבה למערכת ביוב, מושב אליקים12/07/2000
צפוןיזרעאלים, מגידו, אליקיםתוכניתג/ 13883אליקים - הרחבת הישוב
צפוןיזרעאלים, יקנעם עילית, מגידו, אליקיםתוכניתג/ 14047יער אליקים22/12/2011
צפוןיזרעאלים, מגידו, אליקיםתוכניתג/ 14253מגרש 88/7 - אלייקים:
צפוןיזרעאלים, מגידו, אליקיםתוכניתג/ 17626תכנית מפורטת לדרך גישה לבריכת אליקים 116/09/2010
צפוןיזרעאלים, מגידו, אליקיםתוכניתג/ 19879שינוי זכויות בניה מגרש 101 מושב אליקים
צפוןיזרעאלים, מגידו, אליקיםתוכניתג/ 2750מושב אלייקים11/05/1987
צפוןיזרעאלים, מגידו, אליקיםתוכניתג/ 3502חלוקת מגרשים, אליקים
צפוןיזרעאלים, מגידו, אליקיםתוכניתג/ 4957חלוקת מגרשים -אליקים18/06/1992
צפוןיזרעאלים, מגידו, אליקיםתוכניתג/ 6592אזור התעשיה צומת אליקים
צפוןיזרעאלים, מגידו, אליקיםתוכניתיז/ מק/ 4957/ 02שינוי קו בנין, אלייקים
צפוןיזרעאלים, מגידו, אליקיםתוכניתיז/ מק/ 4957/ 04שינויים בקווי בניין בנחלה 16 - אליקים18/10/2012
צפוןיזרעאלים, מגידו, אליקיםתוכניתיז/ מק/ 4957/ 26תוכנית יז/ מק/ 4957/ 2626/03/2001