תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמות מנשהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים114/ 09/ 2היתר בניה בשטחים ציבוריים
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמות מנשהתוכניתג/ 11140"תושבה" - הרחבה לקבוץ רמות מנשה09/03/2004
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמות מנשהתוכניתג/ 12635פארק רמות מנשה30/04/2007
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמות מנשהתוכניתג/ 18124שינוי יעוד מאזור מבני משק לאזור מסחר ותעסוקה, רמות מנשה
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמות מנשהתוכניתג/ 18437תכנון מחדשל שטח "המחנה" והרחבת שטח למגורים- קיבוץ רמות מנשה
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמות מנשהתוכניתג/ 18908תכנון מחדש של שטח המחנה והרחבת שטח למגורים, קבוץ רמות מנשה
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמות מנשהתוכניתג/ 19475מתאר קיבוץ רמות מנשה
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמות מנשהתוכניתג/ 20329ביטול ייעוד דרך בקטע מדרך מס' 6 בסמוך למאגר רמות מנשה.
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמות מנשהתוכניתג/ 350קבוץ רמות מנשה13/09/1962
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמות מנשהתוכניתג/ 4520קבוץ רמות מנשה05/11/1992
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמות מנשהתוכניתיז/ מק/ 11140/ 01שינוי הוראות בינוהי בשכונת ההרחבה, רמות מנשה
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמות מנשהתוכניתיז/ מק/ 4520/ 01הסדרת שטח להגדלת רפת, רמות מנשה07/09/2005
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמות מנשהתוכניתיז/ מק/ 4520/ 03תכנית מפורטת - הסדרת שטח למפעל קרמ"ת.26/08/2008
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמות מנשהתוכניתתממ/ 2/ 11תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 11-פארק תעשיה "מבוא כרמל"30/07/1998