תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים006/ 03/ 2בקשה להקמת שתי יחידות מגורים - הקלה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים007/ 03/ 2בקשה להקמת יחידת דיור - הקלה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים008/ 03/ 2בקשה להקמת יחידת דיור - הקלה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהישות כללית10/ המ/ 14בקשה להארכת מועד לפי סעיף 197, תכנית ג/ 7346
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים115/ 11/ 2הרחבת מערכת פוטווולטאית שבהיתר על גג סככת צל לסוסים 86.4 מ"ר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים147/ 03/ 2היתר לבנייה למגורים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים148/ 03/ 2היתר לבנייה למגורים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים149/ 03/ 2מגורים שתי יחידות בניה חדשה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים169/ 12/ 2שימוש חורג מסככות קיימות למשתלה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים268/ 03/ 2תוספת בנייה לדירים קיימים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים269/ 03/ 2שימוש חורג ממבני משק למבני מגורים לעובדים זרים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים888/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/1631
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים901/ 10/ 2תביעת פיצויים משק גז
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתא/ 48תכנית אב בלפוריה13/10/1966
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 11592שינוי יעוד משטח חקלאי לגן שמחות בלפוריה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 12292מבנן מגורים מושב בלפוריה30/11/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 13644שכונת בנים מושב בלפוריה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 14396מושב בלפוריה - תכנית מתאר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 14397שכונה מערבית מושב בלפוריה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 14557פרסום לפי סעיפים 77 ו- 78 , בלפוריה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 1506שמורת טבע בלפוריה14/08/1973
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 16000שכונת בנים בלפוריה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 16023מושב בלפוריה- שכונת בנים07/03/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 1631מושב בלפוריה20/05/1976
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 1912שנוי יעוד -בלפוריה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 19544שמושי פל"ח בתחום המגורים בנחלות - בלפוריה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 2930שינוי יעוד חלקה בלפוריה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 3004שנוי יעוד למגורים, בלפוריה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 3133שמורת טבע בלפוריה22/01/1987
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 4115בריכת שחיה ומתקני ספורט -בלפוריה - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 5622שנוי יעוד למגורים -בלפוריה02/09/1990
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 7140שינוי רוחב וקוי בנין בכבישים -בלפוריה06/02/1992
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 8556שנוי יעוד מחקלאי למבנה לולים, בלפוריה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 8714שינוי למפורטת מספר ג / 1631 לפי סעיף 77.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 9010שנוי יעוד מאזור מגורים א' לתחנת תידלוק מדרגה ג' ושרותי דרך, מושב בלפוריה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 9441שכונת מגורים בלפוריה - מערבית, שינוי למתאר.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 9453שנוי יעוד מאזור מגורים א', מבני ציבור ושרותים משקיים לאזור מגורים ג' בלפור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתיז/ מק/ 1631/ 01איחוד וחלוקה וקביעת הוראות בינוי בלפוריה17/11/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתיז/ מק/ 7424/ 24איחוד וחלוקה מחדש, בלפוריה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהישות כלליתעתמ/ נצ/ 09/ 276בלפוריה מושב עובדים נ' הועדה המחוזית מחוז צפון, הועדה המקומית 'יזרעאלים'