תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים012/ 04/ 2הקמת אתר שידור הכולל הצבת תורן לאנטנות
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים018/ 05/ 2מגורים בשטח של 68 מ"ר
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים036/ 09/ 2בית תפילה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 20ערר על החלטת ו. מחוזת לתו"ב מחוז צפון לאשר את ת. ג/ 10449 מתאר ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים082/ 06/ 2התנגדות לגדר בגובה עד 1.80 מ' בגבול חלקה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים089/ 06/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים094/ 07/ 2תוכנית שינויים + תוספות
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים102/ 09/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים104/ 06/ 2לגיטמציה לבניין
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים109/ 11/ 2תכנית שינויים להיתר מס'134/08 בשטח עיקרי של 284+7מ"ר ממ"ד+23 אחסנה+100 מ"א
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים145/ 09/ 2תוספת קומת מגורים
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים146/ 06/ 2לגיטימציה לבנין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים147/ 06/ 2דיר צאן
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים149/ 10/ 2דיר צאן מוצע+מחסן חקלאי
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים150/ 02/ 2בקשה ללגטימציה למבנה חדש
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים158/ 03/ 2מתקן שידור קיים
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים163/ 03/ 2תוספת קומה מעל בניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים163/ 09/ 2תוספת ממדים
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים167/ 08/ 2סגירת קומת קרקע
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים173/ 08/ 2תשריט חלוקה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים180/ 02/ 2תחנת תדלוק
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים184/ 03/ 2חידוש החלטה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים187/ 05/ 2סככה חקלאית
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהבקשה ועדה מקומית19/ 18864דיר צאן לבשר
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים204/ 09/ 2שימוש חורג מתכנית מחנות מזון לשימוש בנק
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים205/ 02/ 2לגיטימציה לשינויים במבנה קיים בשטח של 238 מ"ר
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים205/ 08/ 2סככה חקלאית
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים206/ 08/ 2שינויים לבנין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים207/ 08/ 2תוספת מגורים
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים220/ 07/ 2לגיטימציה לסככה חקלאית
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים222/ 06/ 2תוספת מחסן ביתי
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים238/ 03/ 2דיר צאן לבשר
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים241/ 03/ 2בנית בית מגורים כולל שתי יחידות מגורים וקומת מרתף כולל חניה בשטח 690 מ"ר
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים273/ 07/ 2אי אישור תכנית מפורטת
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים294/ 10/ 2מבנה מגורים מוצע לשתי יח"ד בשטח עיקרי של 550 מ"ר + 18 מ"ר ממ"ד + 36 מ"ר חניה +
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים295/ 08/ 2מבנה מסחרי
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהבקשה ועדה מקומית50/ 18830מחסן חקלאי מוצע.
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים814/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג'/6540
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים820/ 11/ 2היטל השבחה בגין תוכנית ג/6540
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים821/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכנית ג/6540
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים868/ 10/ 2היטל השבחה בגין תכנית ג'/6540
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתבבכ/ מק/ 2442/ 09/ 11שינוי קוו בנין, ראמה04/08/2011
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתבבכ/ מק/ 8845/ 10/ 27שינוי קווי בנין , ראמה08/08/2012
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתבכ/ מק/ 00/ 2תוכנית בכ/ מק/ 00/ 206/05/2001
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתבכ/ מק/ 2004/ 24שינוי קו בנין, ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבק/ 02/ 132/ 2תוספת מגורים
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 10160שינוי יעוד קרקע ממגורים א' לדרך ושינוי תוואי, שינוי למתאר, ראמה.
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 10286שינוי יעוד מדרך לשטח למגורים א', שינוי למתאר, ראמה21/06/2000
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 10385שינוי יעוד מחקלאי למתקנים הנדסיים - "מאגר מים" והצעת דרך גישה לאתר, שינוי ל
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 10386שינוי יעוד משצ"פ למבני ציבור ולשטח למתקנים הנדסייםתחנת שאיבה, שינוי למתאר,ראמה09/07/2006
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 10414שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים א' ושפ"פ, שינוילמתאר, ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 10420שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', שב"צ והתווית דרךשינוי למתאר, ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 10449שכונת בנה ביתך לחיילים משוחררים, שינוי למתאר, ראמה14/06/2012
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 10645שינוי יעוד מחקלאי לתחנת תדלוק ושרותי דרך ומסחר, צומת חנניה, שינוי למתאר, ראמ
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 10763ביטול דרך ושינוי יעוד למגורים, ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 10766שינוי יעוד משטח חקלאי למרכז אחסון חקלאי, ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 10806"ראמה 63" - שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מלאכה וקביעת הוראות פיתוח.
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 10921שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' ודרכים, שינוי למתאר, ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 10935שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א' ודרך גישה, שינוי למתאר
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 10936ביטול קטע מדרך ויעוד שטח למגורים, שינוי למתאר, ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 10960שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה משולב במסחר, ראמה10/12/2000
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 11077שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למתקנים הנדסיים, ראמה 98 / 45
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 11359שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתחנת תדלוק, ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 11599שינוי יעוד מדרך גישה לשטח מגורםי מיוחד כשטח בנוי ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 11600שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א' ומבני ציבור והתווית דרך כפר ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 11609שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מגורים א' ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 11841הקטנת קווי בניה קביעת גודל מגרש ותוספת שטח שרות לאחוזי בניה מותרים
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 11846שינוי תואי דרך מס' 14
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 11915שינוי יעוד מאזור תשייה לאזור מסחרי ותחנת תדלוק וביטול דרך בכפר ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 11923שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תחנת תדלוק בכביש צומת חנניה עמיעד01/11/2012
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 12082שנוי יעוד משטח למלאכה ואחסנה לתחנת תידלוק29/04/2002
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 12174ביטול תוואי חלק מדרך מספר 34 בדרום הכפר ראמה והחזרת השטח המתפנה למגורים.
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 12273שכונה צפונית והתווית דרכים, ראמה07/07/2005
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 12621שינוי יעוד מחקלאי למשק - לול, צמוד לדרך 85, ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 12859הסדרת דרכי גישה בצפון מערב ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 1314שנוי יעוד חלקה -ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 1315שנוי יעוד חלקות -מרפאה -ראמה16/03/1972
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 1397בנוי מבני משק -ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 14224שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור שרותי דרך, ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 14261שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' בצפון מערב ראמה:
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 14521הצרת תואי דרך לדרך להולכי רגל, ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 14629הצרת תוואי דרך מספר 32 וצומת, במרכז ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 14630הרחבת שטח בניני ציבור וביטול קטע דרך מספר 10, ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 14716שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מגורים א', ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 14787שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א' ושצ"פ, ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 1523שנוי יעוד -ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 15362שנוי יעוד נקודתי מחקלאי למגורים א, צפון הישוב ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 1550שנוי יעוד -ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 15545שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 15546שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק, ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 15759שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים ב', ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 15975הכרזה לפי סעיף 77 78 לחוק התכנון והבניה, ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 16078שינוי ייעוד נקודתי ולגיטימציה , מייעוד חקלאי ותעשייה לייעוד מגורים א', ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 16083שינוי נקודתי משטח חקלאי ולגיטימציה לשטח מגורים א' מצפ' לראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 16169הרחבת ראמה לדרום מזרח
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 1626הרחבת התחום בראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 16522שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח ספורט ונופש , ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 16738שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים והתויית דרך, ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 17309שינוי יעוד מתחנת תדלוק למסחר ומשרדים והגדלת זכויות בניה, ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 1774מגרשי בניה -בראמה17/04/1977