תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים044/ 08/ 2שימוש חורג לסטודיו לפיסול ועיצוב מצבות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)בקשה ועדה מקומית13/ 16813תוספת סככות לרפת קיים + לגיטמציה לקיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)בקשה ועדה מקומית16/ 16813תוספת לסככת רפת קימת ושינוי מבנה קיים בהיתר לאיחסון פרש
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)בקשה ועדה מקומית21/ 16813תוספת סככות לרפת קיים+ לגיטמציה לקיים.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)בקשה ועדה מקומית23/ 16811תוספת סככות לרפת קיים + לגיטמציה קיים.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)בקשה ועדה מקומית55/ 16812תוספת סככות לרפת קיים + לגליזציה לקיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתג/ 10142הקצאת שטח לדיור מוגן בשטח המושב, מרחביה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתג/ 11541תכנית מתאר מושב מרחביה, מתאר 1
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתג/ 11794איחוד וחלוקה מחדש05/11/2000
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתג/ 12345הסדרת נחל מרחביה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתג/ 12975שכונת מגורים מושב מרחביה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתג/ 16666מתחם ספורט ואירוח כפרי, מושב מרחביה03/06/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתג/ 3654מרכז רוחני מדרש פנחס -מושב מרחביה - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתג/ 3655מושב מרחביה18/02/1988
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתג/ 7424מושב מרחביה26/12/1993
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתג/ 7866הרחבת בית העלמין, מושב מרחביה22/05/1998
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתג/ 9199הסטת תואי דרך מס' 71, והסדרת צומת בסמוך לישוב מרחביה10/12/1998
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתג/ 9254שנוי יעוד ממגורים ג' לשטח המיועד למגורים ב', מרחביה22/05/1998
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתג/ 9730מתאר למושב מרחביה (סעיף 77), שינוי למתאר.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתיז/ מק/ 3655/ 02שינוי קו בנין, מרחביה08/06/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתיז/ מק/ 3655/ 05שינוי קו בנין, משפחת דואיב, מרחביה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתיז/ מק/ 3655/ 06שינוי גיאומטרי של תחום המגורים בנחלה מס' 10 - מושב מרחביה10/05/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתיז/ מק/ 7424/ 01שינוי בקו בנין, מושב מרחביה02/07/2001
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתיז/ מק/ 7424/ 02שינוי בקו בניין קידמי , מושב מרחביה15/04/2007
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתיז/ מק/ 7424/ 03שינוי קו בנין בחלקה 37, מרחביה
צפוןהגלבוע, יזרעאלים, הגילבוע, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)ישות כלליתנ/ חרוד/ 8תוכנית ניקוז נחל חרוד מעלה