תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים166/ 07/ 2הקמת מתקן תקשורת קטן
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתג/ 10626אזור תעשיה חדש, שינוי למתאר, גבעת עוז.
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתג/ 14255קיבוץ גבעת עוז - שכונת הרחבה
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתג/ 15322שינוי כניסה לתחנת תדלוק ושרותי דרך, גבעת עוז
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתג/ 16009יער גביעת עוז24/12/2009
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתג/ 16423מאגר קולחין, גבעת עוז08/02/2010
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתג/ 16833בריכת עוז , גבעת עוז17/06/2009
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתג/ 2211קבוץ גבעת עוז25/10/1979
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתג/ 4694תעשיות כימיות, גבעת עוז
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתג/ 5171חלוקת מגרשים מחדש גבעת עוז23/10/1988
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתג/ 5574שנוי יעוד למגורים, גבעת עוז
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתג/ 5688"ארמור" תעשיות כימיות, גבעת עוז
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתג/ 8533שינוי יעוד משטח חקלאי לבית קברות, גבעת עוז02/03/1998
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתג/ 8630תחנת תדלוק ושרותי דרך גוש 20270 ח"ח 1, 6, 8, גוש 20271 ח"ח 1 גבעת עוז.03/05/2001
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתג/ 8903התווית שטחים למגורים להרחבת הישוב, גבעת עוז.18/02/2004
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתיז/ מק/ 8630/ 01התחברות לתחנת דלק, גבעות עוז31/07/2005
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתיז/ מק/ 8903/ 02אזור תעשייה גבעת עוז
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתיז/ מק/ 8903/ 03הסדרת קו בניין-אזור תעשייה בקבוץ גבעת עוז30/05/2012