תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים294/ 04/ 2תוספת מגורים לבית קיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 10652שינוי לג / במ / 223, והקצאת מגרשי מגורים נוספים במרכז הישוב - גבעת שימשית19/05/1999
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 13320הרחבת גבעת אלה09/07/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 14718הסדרת מגרשים במרכז הישוב, גבעת אלה10/06/2007
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 4720ישוב כפרי גבעת אלה13/07/1992
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 4971כביש גישה לגבעת אלה20/02/1986
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 5908מתקני טיהור שפכים ומגר - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 6216מרכז הישוב גבעת אלה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 6693גבעת אלה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 8237שלב ב', גבעת אלה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 8899השלמת מגרשים בכביש מס' 2 והקצאת שטח לבית עלמין, גבעת אלה.16/11/1997
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 8973שינויים מגרשים 381, 810, גבעת אלה.10/11/1997
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 8986שינוי מספר 12 לתכנית מתאר מחוזית מספר 2, גבעת אלה ב', מועצה אזורית עמק יזר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 9766הקצאת שטח למבני ציבור וספורט, גבעת אלה10/12/1998
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ במ/ 223גבעת שמשית (גבעת אלה ב)24/09/1997
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתיז/ מק/ 13320/ 02שינוי הוראות בינויועיצוב, גבעת אלה18/03/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתיז/ מק/ 13320/ 03שינוי הוראות בינוי, גבעת אלה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתיז/ מק/ 13320/ 04איחוד וחלוקה ללא שינוי בשטח הכולל של על עיוד קרקע ושינוי הוראות בינוי,גבעתאלה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתיז/ מק/ 13320/ 05שינויים בחלק ממערכת דרכים בהרחבה דרומית, גבעת אלה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתיז/ מק/ 4720/ 01איחוד וחלוקה , גבעת אלה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתיז/ מק/ 4720/ 02שינוי בקווי בנין וחללוקה מחדש של זכויות ללא שינוי סה"כ השטחים , גבעת אלה27/11/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגליל, גבעת אלה, תמרתתוכניתתממ/ 2/ 12תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 12-גבעת שמשית (גבעת אלה ב')21/08/1997