תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גזיתתוכניתג/ 12466קיבוץ גזית03/07/2003
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גזיתתוכניתג/ 1792קבוץ גזית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גזיתתוכניתג/ 19897קיבוץ גזית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גזיתתוכניתג/ 4195קיבוץ גזית26/11/1989
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גזיתתוכניתג/ 4839שינוי יעוד לתעשיה15/05/1988
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גזיתתוכניתג/ 53גזית08/11/1951
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גזיתתוכניתג/ 8726שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה ומבני משק, קיבוץ גזית.11/08/1996
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גזיתתוכניתג/ 9620הרחבת אזור התעשיה הקיים, קיבוץ גזית26/04/1999
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גזיתתוכניתיז/ מק/ 12466/ 01הסדרת קווי בנין, קיבוץ גזית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גזיתתוכניתיז/ מק/ 12466/ 02איחוד וחלוקה בהסכמה, קיבוץ גזית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גזיתתוכניתיז/ מק/ 12466/ 03אזור תעשיה, קיבוץ גזית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גזיתתוכניתיז/ מק/ 12466/ 04הצמדת תאי שטח לתעשייה - אזור תעשייה קיבוץ גזית04/11/2012